Skatepark powstał w 2005 roku, wybudowany za pieniądze sponsora. Jego zarządcą jest urząd gminy w Łęcznej. W tym roku ma ulec kolejnej już przebudowie.

Największa restrukturyzacja miała jak dotąd miejsce w 2012 roku. Wtedy to już na etapie planowania remontu, jeżdżący na deskach zgłaszali swoje propozycje. Użytkownicy stworzyli nawet wizualizację obiektu z przestawionymi i dodanymi nowymi elementami. Przeszkody zostały poprzesuwane w taki sposób, by pozwalały na płynną i bezpieczną jazdę, a także na wykonywanie rozmaitych ewolucji. Dołożono nowe obiekty, murki i przeszkody oraz miejscowo odnowiono nawierzchnię. Pojawiły się barierki bezpieczeństwa oddzielające plac od pobliskiego chodnika.

Tegoroczna modernizacja pójdzie jeszcze dalej. Rozebrane zostaną żelbetonowe fundamenty, wykonana będzie nowa konstrukcja nawierzchni skateparku w postaci nowej płyty, inny będzie bieg schodów łączących dwie części toru przeszkód. Nowa nawierzchnia skate parku będzie miała podwyższoną odporność na warunki zewnętrzne – korozję chlorkową, korozję karbonatyzacyjną, przemrażanie – zamrażanie.

Modernizacja uzasadniona jest koniecznością poprawy funkcjonalności obiektu, ale także złym stanem technicznym nawierzchni płyty, na której widoczne są spękania i odspojenia betonu. Plac do sportów ekstremalnych, po przebudowie będzie także dostosowany do wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna. Chodzi głównie o ład przestrzenny w zakresie urbanistyki i architektury oraz ograniczenie oddziaływania obiektu na środowisko.

Przetarg został już rozstrzygnięty, a prace będą kosztowały około 230 tysięcy złotych i powinny zakończyć się w wakacje.

 

Łęczna 19 maja

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876