40 uczniów szkół powiatowych wyróżniono stypendiami. Przyznano je za wyniki w nauce lub osiągnięcia podczas konkursów czy olimpiad. 21 września odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych od starosty łęczyńskiego.

Stypendia przysługują finalistom lub laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub w innych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Otrzymują je również uczniowie, którzy na koniec semestru poprzedzającego przyznanie stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.

Stypendium za wyniki w nauce na okres wrzesień 2017 – styczeń 2018 otrzymali w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie: Magdalea Kosierb, Angelika Kuzyra, Julia Domańska, Aleksandra Pietrzak, Magdalena Nowak, Oliwia Kubić, Przemysław Stańczak, Marcin Iwańczuk, Karolina Piorun, Alicja Siegieda, Anna Dębała, Joanna Michalewska.

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej: Daniel Roślik, Szymon Osieleniec, Jakub Okoń, Natalia Wachnik, Łucja Grabczak, Piotr Lipczak, Adrian Roczon.

W Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej: Patrycja Nowacka, Katarzyna Bloch, Aleksandra Bielińska, Marta Grabowska, Sebastian Słupny, Natalia Karasińska, Patrycja Borowiec, Oliwia Polak, Weronika Pyszyńska, Justyna Głąb, Michał Kwiatkowski

W Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach: Anna Iwanek, Konrad Nastaj, Michał Podlodowski, Ewa Podlodowska, Konrad Szabała, Dominika Łoś.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne otrzymali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie: Aleksandra Pietrzak - I nagroda w konkursie na plakat w ramach 49. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy; Michalina Danielak - wyróżnienie w konkursie na plakat w ramach 49. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy; Oliwia Kubić - II miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej; Justyna Sacawa - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Zawód moich marzeń”.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876