Skwer będący miejscem odpoczynku na ławeczkach, wakacyjnego piwkowania przez młodzież, plac na którym odbywają się patriotyczne uroczystości oraz ścieżka przy ogrodzeniu cmentarza, którą setki osób codziennie przemieszcza się pomiędzy os. Niepodległości a Samsonowicza – to wszystko wygląda już inaczej.

Na początku września miasto przystąpiło do prac na przejętej kilka lat temu od powiatu łęczyńskiego działce. Tego było potrzeba, bo uszkodzony asfalt, obskurne ławki, przypadkowa roślinność wymagały zmiany i zadbania o ten reprezentacyjny teren Łęcznej.

Teren o którym mowa znajduję się pomiędzy cmentarzem parafialnym, drogą krajową (naprzeciwko deptaka) aż po skrzyżowanie przy stokrotce na ulicy Polnej.

Dziurawy i połamany asfalt zastąpiła kostka brukowa z obustronnymi zatokami parkingowymi. Na skwerze pojawiły się nowe punkty oświetleniowe, a do końca listopada zamontowaną zostaną wszystkie nowe ławki. Oko cieczą nowe nasadzenia bylin, traw i kwiatów.

W kolejnym etapie rewitalizacji, zaplanowanym na przyszłe lata, zagospodarowany zostanie parking, a także dalsza zielona część skweru.

Pierwszy przetarg na wykonanie inwestycji został unieważniony ponieważ nie zgłosiła się do niego żadna firma. Dopiero ponowne ogłoszenie przetargu z nieco zmodyfikowanymi oczekiwaniami pozwoliło na wybranie wykonawcy którym było konsorcjum „Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak” za kwotę 1,25 miliona złotych. 

#pojezierze