Łęczyńscy radni jednogłośnie uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna. Dokument, który czeka jeszcze na potwierdzenie zgodności z prawem przez wojewodę lubelskiego, zakłada podwojenie powierzchni terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz określa przebieg planowanej obwodnicy miasta.

Plan określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Precyzuje, co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować i jaką działalność prowadzić. Każdy posiadacz działki, a także chętny nabywca, może dowiedzieć się jakie jest przeznaczenie konkretnej działki, a także co może powstać w jej sąsiedztwie. Prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto w 2013 roku i jeśli wojewoda nie będzie miał zastrzeżeń wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu go w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego.

Plan zwiększa powierzchnię terenów inwestycyjnych z 435 ha do 875 hektarów. Nowe tereny budowlane zlokalizowane są przede wszystkim na Osiedlu Kolonia Trębaczów, od drogi w kierunku Wieprza oraz w okolicy nowo budowanej ul. Wierzbowej. Będzie można tam wybudować więcej domków jednorodzinnych m.in. dzięki możliwości podziału istniejących i nowych działek, na mniejsze, pod taką zabudowę.

Drugim bardzo istotnym efektem planu jest wyznaczenie przebiegu północnej obwodnicy miasta, w ramach drogi krajowej numer DK82. Planowana obwodnica będzie przebiegać przez Osiedle Kolonia Trębaczów, Witaniów, Podzamcze i Starą Wieś.

Nie wszyscy będą jednak zadowoleni z tego planu, a zwłaszcza ci, którzy złożyli wnioski z uwagami wobec wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu. Radni większością głosów uznali, że uwzględnienie wniosków skutkowałoby wydłużeniem procesu uchwalania zmian planu i przyjęli rozstrzygnięcia burmistrza.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876