14 grudnia w Komendzie Policji w Łęcznej rozległa się syrena alarmowa. Funkcjonariusze, pracownicy i interesanci komendy zostali ewakuowani z budynku.

Wczoraj, punktualnie o godzinie 10 w łęczyńskiej komendzie ogłoszono alarm. W piwnicach budynku wybuchł pożar. Przeprowadzono ewakuację. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Ich celem było sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z obiektu budynku głównego komendy.

Ćwiczenie polegało na praktycznym przeprowadzeniu alarmowania oraz ewakuacji ludzi z obiektu. Miało na celu przygotowanie do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji ludzi z obiektu w przypadku wystąpienia pożaru w budynku lub innego zagrożenia.