Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Łysołajach (gm. Milejów) przestaje istnieć. Według szpitala neuropsychiatrcznego jego przeniesienie do Lublina konieczne jest z powodu złych warunków lokalowych w Łysołajach. Mieścił się bowiem w starym budynku, będącym pod opieką konserwatora zabytków. Obiekt nie spełniał przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Nowa lokalizacja ma też być lepsza z powodów logistycznych.

Przeniesienie do Lublina ośrodka z Łysołaj, zaczęło restrukturyzację innych oddziałów w Szpitalu Neuropsychiatrcznym w Lublinie. Szpital wygasza jeden z dwóch istniejących oddziałów neurologii, z których każdy miał po 43 łóżka. Teraz będzie jeden oddział z 49 łóżkami.

To nie koniec zmian w szpitalu przy Abramowickiej. Na piąte piętro (po neurologii) zostanie przeniesiony oddział psychogeriatrii. Do budynku M, w którym dotychczas działał oddział psychogeriatrii, wprowadzi się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny z Łysołaj. Będzie miał 78 miejsc.

Odbiorcami świadczeń zakładu w Łysołajach były osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej. Podopieczni mieli zagwarantowaną opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Pensjonariusze uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej zarówno na terenie placówki jak i w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej.

Przedstawiciele Szpitala Neuropsychiatrycznego tłumaczą zmiany restrukturyzacją oddziałów, polegającą na optymalizacji liczby łóżek do faktycznych potrzeb.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876