Słoneczna, wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu robót budowlanych przy rewitalizacji folwarku w Podzamczu.

Zakończono już wycinkę drzew oraz oczyszczono teren z krzaków otaczających zabudowania. Wytyczono alejki parkowe i rozpoczęto prace przygotowawcze budowy ciągów pieszych. Zakończono także układanie linii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i iluminacji.

Rozebrano stare mury i konstrukcję dachu w byłej stajni, oborze i budynku gospodarczym. W chwili obecnej trwa czyszczenie murów i uzupełnianie ubytków w ścianach zabudowań.

Po zakończeniu robót zabezpieczone zabudowania dawnego folwarku zostaną udostępnione zwiedzającym.

Zakończenie prac zaplanowano na 15 października.

 

Łęczna 12 kwietnia

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876