Zdesperowani rodzice będą mogli pozostawić dziecko w oknie życia w budynku plebanii parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej i tym samym dać mu szansę na nowy dom.

Łęczyńskie okno życia będzie ogrzewane i połączone z systemem alarmowym, gdzie anonimowo będzie można pozostawić dziecko, które po badaniach lekarskich trafi do adopcji.

Okna życia to bardzo stara instytucja. Systemową ochronę podrzutków stosowano już w średniowieczu. Najstarsze zachowane okno życia pochodzi z 1198 i znajduje się w Rzymie przy powstałym z inicjatywy papieża Innocentego III szpitalu Ducha Świętego (Santo Spirito in Sassia).

W Polsce pierwsze współczesne okno życia otwarto 19 marca 2006 u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39 i oznaczono herbem Jana Pawła II oraz logo Caritas. Do maja 2016 roku w istniejących 60 oknach życia przyjęto 94 noworodki.

Co ciekawe w 2015 roku Komitet Praw Dziecka ONZ wyraził głębokie zaniepokojenie brakiem regulacji prawnych i rosnącą liczbą okien życia w Polsce, umożliwiających anonimowe porzucanie dzieci. Zdaniem przedstawicieli ONZ stanowi to naruszenie m.in. art. 6–9 i 19 Konwencji o prawach dziecka. Komitet wezwał Polskę do zakazania korzystania z okien życia, wzmocnienia rozwiązań alternatywnych oraz rozważenia możliwości – jako środka ostatecznego – anonimowego porodu w szpitalu. Dlaczego ONZ skłania się ku anonimowym porodom, które odbywają się już m.in. w Niemczech?

Anonimowy poród polega na tym, że matka może urodzić dziecko w szpitalu i anonimowo je tam pozostawić. Jej dane mimo, że będą anonimowe szpital ma obowiązek przechowywać, ale ich nie udostępni. Dzięki temu dziecko, które skończy 16 lat będzie mogło wystąpić o ujawnienie danych matki, a tym samym zostanie spełnione jego prawo do poznania swojej tożsamości.

Okna w Polsce funkcjonują dalej legalnie, a trafiają do nich nie tylko noworodki (jak zakładano) ale nawet kilkumiesięczne a nawet wielomiesięczne dzieci. Na przykład 26 stycznia tego roku przy klasztorze Mniszek Klarysek w Bydgoszczy zakonnice znalazły nie noworodka, a 20-miesięczne dziecko.

 

Łęczna 30 grudnia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677