3 lutego rozpoczął się odbiór prac budowlanych związanych z przebudową I piętra remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na lokale mieszkalne. W ramach tejże przebudowy w budynku powstało pięć mieszkań o powierzchni od 30 do 40 metrów kwadratowych.

Mieszkania są gotowe do zamieszkania, mają wyposażenie sanitarne łazienek i kuchni. W każdym z mieszkań zainstalowano system podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zasilany energią elektryczną. Budynek został docieplony, wykonano nową elewację.

Ponadto obok budynku wybudowano wiatę śmietnikową, wykonano chodnik, podjazd i miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej. Przebudowano przyłącze wodociągowe oraz energetyczne. Przy budynku, na zlecenie PGKiM Łęczna, powstała także lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Przebudowę wykonała firma MTS Spółka Jawna T. Sternik, M. Sternik z Lubartowa za 506 tysięcy złotych. Wykonawca realizował roboty budowlane od sierpnia 2016 roku do stycznia 2017 roku. Gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy. Podczas odbioru komisja stwierdziła wady elewacji budynku w postaci uszkodzeń tynku, które wykonawca remontu ma usunąć, kiedy będą odpowiednie warunki atmosferyczne i dopiero wtedy nastąpi odbiór końcowy. Według wcześniejszych informacji w Zakrzowie powinno zamieszkać 5 rodzin spośród 31 oczekujących w Łęcznej na mieszkania komunalne.  

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876