Leszek Włodarski, do niedawna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, został zastępcą burmistrza miasta. Funkcję pełni od 1 lutego.

Stanowisko zastępcy burmistrza było wolne od ponad roku. W grudniu 2014 r. Dariusz Kowalski, który wówczas pełnił tę funkcję, został wicestarostą. W Łęcznej dosyć powszechnie uważano, że zastępcą T. Kosiarskiego zostanie Mirosław Krzysiak, którego burmistrz przygarnął w UM, po jego przegranej w wyborach na wójta gminy Spiczyn. Być może Mirosław Krzysiak, który miał pozyskiwać fundusze dla gminy Łęczna, popadł w niełaskę, po tym jak wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wśród 41 zaakceptowanych wniosków nie ma żadnego z gminy Łęczna.

Jeden z filarów sędziwego, drewnianego mostu na Wieprzu, pomiędzy Klarowem i Milejowem, podgryzły bobry. Uszkodzenia nie są na szczęście tak znaczne by most należało natychmiast zamykać – co stwierdzili saperzy z Dęblina. Tym bardziej, że wiosną powstanie tam nowa przeprawa.

Most wybudowano wiele lat temu. W 2000 roku jego drewniana konstrukcja została uszkodzona przez powódź. Dla bezpieczeństwa ograniczono więc jego nośność do 2,5 tony. Utrudniało to życie mieszkańcom Milejowa, Klarowa, Maryniowa i Koloni Ostrówek. Ponadto słaby most paraliżował prowadzenie skutecznej akcji ratowniczych przez straż pożarną czy pogotowie ratunkowe, które musiały nadrabiać 19 km drogi przez Kolonię Ostrówek, duktami przez las.

Na drodze krajowej 82 pomiędzy Łęczną, a Puchaczowem może zostać uruchomiony system odcinkowego pomiaru prędkości. W tej sprawie jednym głosem mówią policjanci, władze kopalni i samorządowcy.

Chodzi dokładnie o odcinek w Turowoli od 25+700 do 29+500 kilometra drogi. Niestety w ostatnich dwóch latach doszło tam do poważnych wypadków. W ich następstwie zginęło 5 osób, a obrażenia odniosło kilkadziesiąt kolejnych.

Z policyjnych statystyk, ale również zwykłej obserwacji uczestników ruchu drogowego wynika, że kierowcy z „ciężką nogą” upodobali sobie ten fragment drogi. Samochody, które ze względy na nadmierną prędkość leżą w rowach to stały element krajobrazu.

- Niestety niektórzy kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, tworząc tym samym ogromne zagrożenia dla życia i zdrowia nie tylko swojego, ale też innych podróżujących tą drogą – mówi Grzegorz Kuczyński przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Konsumenta Powiatu Łęczyńskiego. - Odcinkowy pomiar prędkości przyniesie znacznie lepsze efekty niż niewiele dające apele i głosy zaniepokojenia. Tutaj już nie wystarczą słowa, a potrzebne są konkretne działania – przekonuje Kuczyński, przewodniczący komisji, która również prosiła policję i zarządcę drogi o szybkie podjęcie działań na drodze Łęczna – Puchaczów.

Przy mogile powstańczej w Klarowie (gm.Milejów) odbyła się patriotyczno-religijna uroczystość upamiętnienia 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorem obchodów było Towarzystwo Przyjaciół Milejowa oraz parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie przy współpracy ze Starostwem powiatu łęczyńskiego.

Klamka zapadła i oświatowe zmiany zostaną wprowadzone w życie od września. Samorządowcom udało się dojść do porozumienia.

Pod koniec lipca wydawało się, że negocjowany od kilku miesięcy plan lokalnej reformy oświaty zostanie całkowicie porzucony, a relacje gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego bardzo się ochłodzą. Ostatecznie zarząd powiatu jeszcze raz przyjrzał się nowym ustaleniom i zgodził się na przejęcie liceum od miasta.

Do Liceum w Łęcznej obecnie uczęszcza 90 uczniów. Szkoła powstała w 1974 roku i od tamtego czasu wykształciła wielu uczniów. Wysoki poziom nauczania powodował, że szkoła zyskała renomę.

W numerze 5 (217) Gazety Regionalnej Pojezierze ukazał się tekst „Powiat przejmie liceum” do którego wkradł się błąd. Z tekstu można było wyczytać, że od 1 września br. uczniowie z LO na Szkolnej przeniosą się na ulicę Bogdanowicza. Jednak zgodnie z podjętą przez Zarząd Powiatu uchwałą nastąpi to, ale w roku 2016 r.

Fakt, że autor nieprecyzyjnie przekazał całość zagadnienia wynikła zapewne z jego braku publicystycznego doświadczenia i pomylenia intencji z realnością obowiązujących przepisów. Z tego też powodu wypowiedź starosty opublikowana w gazecie została nadinterpretowana i nie do końca odzwierciedla intencje i meritum jego wypowiedzi podczas sesji rady powiatu.

Zgodnie z uchwałą samorządu powiatowego powiat rzeczywiście przejmie zarządzanie szkołą, ale w roku szkolnym 2015/16 siedzibą szkoły pozostają pomieszczenia przy ul. Szkolnej 3. Ponadto w 2015 roku szkołę finansować będzie gmina Łęczna, a szczegóły przejścia kadry, w tym nauczycieli zostaną dopiero ustalone, tak jak to precyzuje załącznik do uchwały. (zobacz załączniki: uchwała o przejęciu liceum, zasady przejęcia liceum)

Za błędy, które wkradły się do publikacji przepraszamy czytelników i wszystkich zainteresowanych.

Redakcja

Powiat przejmie liceum

Od września powiat łęczyński przejmie prowadzenie liceum im. Jana Zamoyskiego. Gmina Łęczna skupi się na edukacji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów.

Kilka dni temu Rada Miejska w Łęcznej przewagą jednego głosu zdecydowała o wyłączeniu z istniejącego na ulicy Szkolnej zespołu szkół który tworzyła podstawówka i liceum szkoły średniej. Dzień później zarząd powiatu jednogłośnie zdecydował o chęci przejęcia ogólniaka co ma nastąpić od września.

- Teraz każdy zajmie się swoimi obowiązkami. Powiat szkołami średnimi, a my edukacją dla dzieci najmłodszych. Przypomnę tylko, że za liceum do powiatu pójdzie dobra nauczycielska kadra, subwencja oświatowa, a jeśli trzeba będzie to i całe wyposażenie szkoły. Chcę, żeby „Zamoy” mógł się dalej rozwijać, a takie możliwości daje mu zmiana budynku – mówi burmistrz Teodor Kosiarski.

W lipcu cena wody i ścieków w gminie Łęczna wzrośnie. Nowe stawki wyniosą 3,27 zł za wodę i 7,34 zł za ścieki. Projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej na sesji w dniu 3 czerwca. Jednak decyzja rady nie zatrzyma biegu terminów i wysokości nowych stawek.

Z czego wynikają podwyżki? Dotychczasowe taryfy na wodę i ścieki obowiązują do końca czerwca. Ich wysokość nie zmieniała się przez ostatnie trzy lata. Ostatnia około czteroprocentowa podwyżka była w 2012 roku. O ile wzrost ceny wody jest minimalny i wynosi 1 proc. to cena ścieków rośnie o 8,8 proc.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876