Niestety PGKiM przyzwyczaja nas do corocznych podwyżek cen wody i ścieków. Po ostatniej majowej metr sześcienny wody będzie kosztował 3,24 zł a ścieki 6,75 zł za m sześć. (brutto). Wzrost sięgnie 4,3 procent.

Pomimo sprzeciwu dla nowych sta­wek wszystkich biorących w głosowaniu radnych gminy Łęczna, podwyżka i tak wejdzie w życie od 1 lipca. Przepisy bowiem nie dają możliwości ingerencji radnych w stawki za wodę, a ich nieprzy­jęcie skutkuje ich wejściem w życie po 70 dniach od ich przedstawienia.

Gmina Milejów jest na półmetku realizacji jednej z największych inwestycji ostatnich lat. Mowa tu o projekcie pt.: „Budowa kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych w Milejowie – Etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Wniosek, dzięki staraniom Gminy – Lidera Projektu jak i Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie – Partnera Projektu, został złożony w 2009 roku w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2007 – 2013. Projekt wartości ok. 9,6 mln PLN brutto i dofinansowaniu 5,1 mln PLN realizuje w całości dokumentację techniczną, wykonaną w roku 2006 a uzyskane dofinansowanie na poziomie 74,6 proc. kosztów kwalifikowalnych pozwoliło odciążyć skąpy budżet gminy.

W piękną słoneczną pogodę 19 maja odbyło się oficjalne otwarcie sezonu kajakowego w Regionie Lubelskim – spływ kajakowy Rzeką Wieprz na trasie Dorohucza – Jaszczów.

Organizatorami tej imprezy byli: Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Urząd Gminy Milejów, Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego a patronat medialny Radio Lublin.

W spływie wzięło udział ok. 130 kajakarzy, którzy dzielnie zmagali się z żywiołem wody. Podczas gdy kajakarze pokonywali dwunastokilometrowy odcinek rzeki Wieprz na boiskach kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Jaszczowie odbywały się konkursy oraz turnieje dla dzieci i młodzieży. Na boisku do piłki plażowej rozgrywano mecz o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, a od wczesnych godzin rannych na brzegu rzeki można było spotkać wędkarzy biorących udział w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Milejów.

W piątek 25 maja, w Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny”. W konkursie udział wzięło sześć drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z wszystkich gmin powiatu. Nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich będzie reprezentowała Szkoła Podstawowa w Białce. Wojewódzkie zmagania odbędą się 30 maja w Kraśniku. Zwycięskie drużyny z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej kom. Janusza Niedziółka otrzymały nagrody.

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do wójta Adama Grzesiuka z Puchaczowa wniosek o odwołanie dyrektora lokalnego ZOZ.

CBA kilka dni temu poinformowało, że czterech dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej na Lubelszczyźnie naruszyło przepisy ustawy tzw. Antykorupcyjnej.

Biuro Terenowe ZUS w Łęcznej przenosi się do nowej siedziby. Od poniedziałku 30 kwietnia zaprasza klientów już na ul. Obrońców Pokoju 5, naprzeciwko Centrum Kultury.
Będzie więcej miejsca, a klienci wejdą do placówki z poziomu ulicy, ponieważ nowe biuro znajduje się na parterze. To ułatwi obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku serdecznie zaprasza na Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy „SWOJAKI”, który odbędzie się w NIEDZIELĘ 15.04.2012r. Zbiórka o godz. 13:00
na parkingu kościelnym (obok cmentarza) w Kijanach.

Trasa przejazdu: Kijany Kościelne- Stoczek- Januszówka- Nowa Wólka- Zawieprzyce Kol.- Ruiny Zamku w Zawieprzycach.

Oferujemy ciepły poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci oraz ciekawy pokaz umiejętności naszych strażaków i prezentację wozu strażackiego.

Starosta Adam Niwiński, w wywiadzie udzielonym Pojezierzu, ubiegły rok dla powiatu łęczyńskiego uznał w sumie za udany. Podobnego zdania, jeśli chodzi o gminę Łęczna, jest burmistrz Teodor Kosiarski. Na podstawie danych z tych dwóch przykładowych samorządów różnego szczebla można więc śmiało powiedzieć, że wieści głoszone przez wiecznych pesymistów o zapaści polskiej gospodarki i życia społecznego w ubiegłym roku, były mocno przesadzone.

Wszystkich, którzy tak krzyczą o niesprawiedliwości „janosikowego”, czyli zasadzie przekazywania przez bogate samorządy części dochodów tym dużo biedniejszym, powinno się zaprosić do gminy Cyców. Gminie w tym roku w porównaniu do 2011 r. zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę ponad 1,7 mln zł co spowodowało zapaść samorządowych finansów.

Rozrasta się system monitoringu działający w Łęcznej od ponad trzech lat. Obecnie w jego skład wchodzi dziesięć kamer, w tym roku ma przybyć pięć kolejnych.

12 marca o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, policjanci i pracownicy cywilni powitali kom. Janusza Niedziółka, który pełnić będzie służbę na stanowisku I zastępcy komendanta powiatowego policji w Łęcznej. W uroczystości uczestniczył I zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji insp. Mirosław Sokal.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876