Prawie sto nowych miejsc do parkowania samochodów i zmieniona organizacja ruchu – to najważniejsze modyfikacje jakie zostaną wprowadzone na początku września na terenie SPZOZ w Łęcznej. Pojawią się też znaki drogowe, które mają usprawnić komunikację wokół szpitala. Co ważne dla pacjentów i odwiedzających parkowanie przed szpitalem dalej będzie bezpłatne.

- Inwestycja stała się koniecznością ze względu na rosnącą liczbę pacjentów dojeżdżających do szpitala. W pierwszym półroczu tego roku przeprowadziliśmy procedurę przetargową i nowy parking z miejscami dla niemal stu aut został już wybudowany - mówi Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ w Łęcznej. - Ze względu na pewne oddalenie od budynku szpitalnego nowe miejsca parkingowe będą przeznaczone dla aut pracowników szpitala, a miejsca przy szpitalu zostaną udostępnione pacjentom. I nadal parkowanie będzie u nas bezpłatne - informuje dyrektor Krzysztof Bojarski.

Powiększenie przyszpitalnego parkingu było możliwe dzięki dobudowaniu placu parkingowego od strony północnej, w kierunku planowanej ulicy Perłowej. Inwestycja kosztowała ok. 350 tys. zł i ma nie tylko zwiększyć ilość miejsc parkingowych ale również poprawić organizację ruchu pojazdów przy szpitalu. Wszystkie rozwiązania zostały już zaopiniowane przez starostwo powiatowe i policję. W niektórych miejscach ustawione zostaną znaki zakazu parkowania, a teren parkingu będzie monitorowany. Te zasady zaczną obowiązywać na początku września, ale przewidywany jest dwutygodniowy okres przejściowy. W drugiej połowie września znaki drogowe będą musiały być respektowane, bo tylko tak będzie można poprawić bezpieczeństwo na parkingu i drogach wewnętrznych wokół szpitala.

(r)

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876