Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2019 roku wyniósł 309,3 mln zł wobec 53,8 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły o 22,8 proc. rok do roku do 2,158 mld zł (1,76 mld zł w 2018 r.) – opublikowała spółka we wstępnych danych.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 9.451 tys. ton, a sprzedaż 9.359 tys. ton. „W czwartym kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki roczne” - dodano.

Produkcja węgla handlowego w 2019 roku wyniosła 9,451 mln ton, a sprzedaż 9,359 mln ton. W 2018 roku Bogdanka 9 mln ton węgla, a wolumen sprzedaży był na poziomie 8,943 mln ton.

Niejako w efekcie tak dobrych wyników pracownicy Bogdanki 17 stycznia otrzymali nagrody za wyniki roczne. U niektórych dodatek może wynieść nawet 2 tys. zł.

Wysokość nagrody, jaką dostali pracownicy była wyliczana indywidualnie dla każdego pracownika i zależna od premii, jaką zatrudniony otrzymał w drugiej połowie 2019 roku. Druga rata nagrody została podzielona na dwie części: stałą - 70 proc. nagrody i zmienną - 30 proc.

Maksymalna wielkość wypłaconej nagrody zależna jest również od tego, gdzie zatrudniony jest pracownik. Jeśli pod ziemią suma ta wyniesie 2 tys. zł, w zakładzie przeróbki 1,6 tys. zł, a na powierzchni 1,5 tys. zł.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Łęczna 23 stycznia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.