Dorota Makara, dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej została członkiem 42-osobowej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych powołanej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Akty powołania wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski minister Anna Zalewska na początku stycznia. Członkowie rady to dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, techników i branżowych szkół I stopnia.

- Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla ministra, będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce - powiedziała wiceminister MEN, Marzena Machałek, która została przewodniczącą rady.

Zadaniem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych ma też podobno być konsultowanie nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół oraz aktywny udział w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876