Dorota Makara, dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej została członkiem 42-osobowej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych powołanej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Akty powołania wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski minister Anna Zalewska na początku stycznia. Członkowie rady to dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, techników i branżowych szkół I stopnia.

- Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla ministra, będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce - powiedziała wiceminister MEN, Marzena Machałek, która została przewodniczącą rady.

Zadaniem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych ma też podobno być konsultowanie nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół oraz aktywny udział w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.