Pomimo protestów części mieszkańców ulicy Szkolnej 12 w Łęcznej, które opisywaliśmy w poprzednim numerze gazety, remont ul. bocznej Szkolnej przy banku PKO nie jest zagrożony. Starosta wydał potrzebne pozwolenia.

Jezdnia otrzyma nawierzchnię asfaltową, a miejsca postojowe oraz drogi manewrowe zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej. Powstanie dogodny dojazd do parafii św. Józefa i do przedszkola. Cały teren będzie oświetlony.

Rozbudowę części parkingu oprotestowali mieszkańcy ulicy Szkolnej 12, którzy nie chcieli samochodów pod oknami. W tej sprawie wymieniali korespondencję z ratuszem. Jednak starosta nie widział podstaw do zmiany planów i wydał niezbędne do budowy zezwolenia.

Po realizacji projektu powstanie 114 nowych miejsc parkingowych, co cieszy szczególnie mieszkańców pobliskich zabudowań. 

Poniżej publikujemy list mieszkańców ul. Szkolnej 12 

Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 12 informuje, że skierowała do burmistrza Łęcznej pisemną prośbę o zmianę rozmiaru planowanej inwestycji na działce, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszego budynku tj. pomiędzy naszym blokiem a posesją Plebani Parafii Św. Józefa. W piśmie podkreśliliśmy, że nie negujemy potrzeby budowy miejsc parkingowych w tej części osiedla.

 Wskazaliśmy, że modernizacja miejsc parkingowych w miejscu, który od dawna został przewidziany na ten cel w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tj. działka pomiędzy budynkiem banku PKO BP i Przedszkolem jest uzasadniona, co pozwoli zaspokoićpotrzeby związane z obsługa instytucji i okolicznych budynków. W naszej prośbie do Pana Burmistrza przekazaliśmy naszą obawę co do lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż planowanej nowej drogi dojazdowej na teren Parafii od strony naszego bloku, w bardzo bliskiej odległości od balkonów naszego bloku, co wymaga likwidacji terenu zielonego, który stanowi w ocenie mieszkańców pożądany walor estetyczny, zapewnia enklawę spokoju oraz miejsce rekreacji. Zwróciliśmy uwagę na równie ważny aspekt życia mieszkańców osiedli zabudowanych blokowiskami, jakim poza miejscami parkingowymi jest potrzeba utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych. Pozwoliliśmy sobie zasugerować rozważenie możliwości realizacji inwestycji w ograniczonym zakresie tj. wykonania miejsc parkingowych przy banku, rezygnacji z budowy dodatkowej drogi dojazdowej na teren Parafii Św., Józefa od strony naszego bloku, a przede wszystkim odstąpienia od wykonaniu wzdłuż tej drogi miejsc postojowych przy jednoczesnym utrzymaniu rosnących tam drzew. Uważamy, że w interesie wspólnym, zarówno mieszkańców, jak i wiernych Parafii jest stworzenie w tej centralnej części osiedla i okolicy Kościoła „zielonej oazy” stanowiącej miejsce spokojne i przyjazne środowisku. Zwracamy uwagę, że na działce pomiędzy naszym blokiem a posesją Plebani Parafii Św. Józefa, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewidywał lokalizacji miejsc postojowych, co dla mieszkańców naszej Wspólnoty było istotnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkań w nowopowstałym bloku w 2010 r. Dlatego zmiana planu przeznaczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie bloku jest dla nas zaskakująca i trudna.

Marcin Sokołowski, pełnomocnik i mieszkaniec Wspólnoty

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876