Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LW „Bogdanka” S.A. państwowa spółka Enea S.A. otrzymała pierwsze zielone światło do wykupu większościowego pakietu akcji Bogdanki. Przed Eneą teoretycznie były jeszcze dwa progi. Po pierwsze na jej wezwanie musieli odpowiedzieć właściciele akcji posiadający ich co najmniej 16.520.016 co daje 48,57 proc. głosów na WZA. Z już posiadanymi akcjami dałoby to Enei 50 proc. głosów. Na końcu koncern energetyczny musi uzyskać zgodę UOKiK na połączenie.

Przypominamy, że na WZA głosowano uchwałę o zmianie statutu spółki tak, by nowi akcjonariusze mieli ograniczone prawo głosu na walnych zgromadzeniach do 10 proc. głosów, nawet w sytuacji, gdyby objęli większy procentowo pakiet akcji. Chodziło oczywiście o ograniczenie wpływów Enei, gdyby właścicielom Kozienic powiodło się wezwanie do sprzedaży akcji. Ostatecznie na WZA obecni byli akcjonariusze reprezentujący 67,88 proc. kapitału zakładowego. Z informacji PAP wynika, że za podjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie głosowało tylko 18,8 proc. obecnych akcjonariuszy.

W poniedziałek 24 sierpnia 2015 r akcje LW Bogdanka S.A. spady o 30 proc. Stało się tak po tym jak Enea wypowiedziała kopalni wieloletnią umowę o dostawy węgla. Większość udziałów w Enei ma Skarb Państwa, więc od razu powstały domniemania, że w jakiś sposób stoi za tym rząd.

Obarczanie rządu za decyzję zarządu Enei jest co najmniej nadinterpretacją. Faktem jest, że Bogdanka domagając się rynkowych cen węgla od Kompanii Węglowej – mającej wsparcie od państwa po protestach z początku roku – nie działa w politycznym interesie PO. Z drugiej strony PiS jest pierwszym, krytycznym strażnikiem, by mimo wszystko PO wspierała śląskie porozumienia i w jakimś sensie obecne nieracjonalne działania KW. W kontekście wyborów sytuacja jest patowa i przed wyborami nie należy spodziewać się rozstrzygnięcia.

Klamka zapadła i oświatowe zmiany zostaną wprowadzone w życie od września. Samorządowcom udało się dojść do porozumienia.

Pod koniec lipca wydawało się, że negocjowany od kilku miesięcy plan lokalnej reformy oświaty zostanie całkowicie porzucony, a relacje gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego bardzo się ochłodzą. Ostatecznie zarząd powiatu jeszcze raz przyjrzał się nowym ustaleniom i zgodził się na przejęcie liceum od miasta.

Do Liceum w Łęcznej obecnie uczęszcza 90 uczniów. Szkoła powstała w 1974 roku i od tamtego czasu wykształciła wielu uczniów. Wysoki poziom nauczania powodował, że szkoła zyskała renomę.

22 lipca związkowcy z LW Bogdanka S.A. manifestowali przed siedzibą zarządu firmy, domagając się głównie przedłużenia umów czasowych ludzi zatrudnionych w kopalni oraz utrzymania systemu premii na poziomie z 2014 roku. Otrzymali wtedy obietnicę spotkań zarządu z pracownikami oraz wyjaśnienia im aktualnej sytuacji kopalni.

Do końca lipca zarząd spółki zorganizował serię spotkań informacyjnych na wszystkich polach wydobywczych. Podczas spotkań omówiono założenia planu rzeczowo-finansowego w 2015 roku, scenariusz zatrudnienia w kopalni i spółkach zależnych. Prezes zarządu przedstawił na nich uwarunkowania rynkowe, które zmuszają firmę do ograniczenia produkcji do 8,5 mln ton z planowanych 9,5 mln ton, przy zdolnościach wydobycia sięgających już 11 mln ton.

Koncern Engie (dawny GDF Suez) ogłosił 14 lipca, że nie będzie budował elektrowni w Starej Wsi koło Łęcznej. Wygrali ekolodzy, przegrał region i gmina Łęczna, stracili mieszkańcy.

W numerze 5 (217) Gazety Regionalnej Pojezierze ukazał się tekst „Powiat przejmie liceum” do którego wkradł się błąd. Z tekstu można było wyczytać, że od 1 września br. uczniowie z LO na Szkolnej przeniosą się na ulicę Bogdanowicza. Jednak zgodnie z podjętą przez Zarząd Powiatu uchwałą nastąpi to, ale w roku 2016 r.

Fakt, że autor nieprecyzyjnie przekazał całość zagadnienia wynikła zapewne z jego braku publicystycznego doświadczenia i pomylenia intencji z realnością obowiązujących przepisów. Z tego też powodu wypowiedź starosty opublikowana w gazecie została nadinterpretowana i nie do końca odzwierciedla intencje i meritum jego wypowiedzi podczas sesji rady powiatu.

Zgodnie z uchwałą samorządu powiatowego powiat rzeczywiście przejmie zarządzanie szkołą, ale w roku szkolnym 2015/16 siedzibą szkoły pozostają pomieszczenia przy ul. Szkolnej 3. Ponadto w 2015 roku szkołę finansować będzie gmina Łęczna, a szczegóły przejścia kadry, w tym nauczycieli zostaną dopiero ustalone, tak jak to precyzuje załącznik do uchwały. (zobacz załączniki: uchwała o przejęciu liceum, zasady przejęcia liceum)

Za błędy, które wkradły się do publikacji przepraszamy czytelników i wszystkich zainteresowanych.

Redakcja

Niech PO nie bajeruje, nie udaje, że chodzi o restrukturyzację. Chodzi o likwidację - mówił eurodeputowany Ryszard Czarnecki z PiS. „Sektor górniczy wprowadził do państwa 200 mld złotych od czasu transformacji ustrojowej. To rząd zarządza kopalniami, to nie kopalnie są nierentowne, tylko rząd jest nierentowny i wymaga restrukturyzacji” – oceniał Paweł Kukiz. Pod naciskiem związków zawodowych, a także takich jak wyżej opinii, rząd podjął decyzję o restrukturyzacji Kompanii Węglowej, która w ostatecznym kształcie z rozwiązaniami rynkowymi niewiele miała wspólnego.

Powiat przejmie liceum

Od września powiat łęczyński przejmie prowadzenie liceum im. Jana Zamoyskiego. Gmina Łęczna skupi się na edukacji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów.

Kilka dni temu Rada Miejska w Łęcznej przewagą jednego głosu zdecydowała o wyłączeniu z istniejącego na ulicy Szkolnej zespołu szkół który tworzyła podstawówka i liceum szkoły średniej. Dzień później zarząd powiatu jednogłośnie zdecydował o chęci przejęcia ogólniaka co ma nastąpić od września.

- Teraz każdy zajmie się swoimi obowiązkami. Powiat szkołami średnimi, a my edukacją dla dzieci najmłodszych. Przypomnę tylko, że za liceum do powiatu pójdzie dobra nauczycielska kadra, subwencja oświatowa, a jeśli trzeba będzie to i całe wyposażenie szkoły. Chcę, żeby „Zamoy” mógł się dalej rozwijać, a takie możliwości daje mu zmiana budynku – mówi burmistrz Teodor Kosiarski.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876