Policjanci ustalili sprawców dewastacji blisko 30 samochodów zaparkowanych na ulicach Świdnika, do jakiego doszło w czwartkowy wieczór ubiegłego tygodnia na parkingach przy ul. Modrzewiowej, Strumińskiego, Hryniewicza, Klonowej i Kalinowej.

Okazało się, że sprawcami uszkodzenia dokładnie 28 pojazdów są nieletni mieszkańcy Świdnika i gminy Mełgiew. To dwie dziewczyny w wieku 12 i 13 lat oraz ich 14-letni kolega. Straty oszacowano na ponad 18 tys. zł. Sprawcy ostrym narzędziem porysowali powłoki lakiernicze oraz szyby w zaparkowanych autach. Na pojazdach widniały również wgniecenia wskazujące, że ktoś po nich skakał.

Świdniccy policjanci na podstawie zebranych dowodów (w dwóch miejscach ich poczynania zostały zarejestrowane przez monitoring) oraz realizując własne materiały ustalili nieletnich sprawców dewastacji. 23 maja w komendzie nieletni podczas czynności z ich udziałem przyznali się do popełnionych czynów. Teraz materiały w sprawie wraz z wnioskiem zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Mamy nadzieję, że Sąd oprócz zajęcia się postawą rozwydrzonych bachorów, zasądzi też odszkodowania od ich rodziców dla pokrzywdzonych właścicieli aut. Być może konieczność zapłacenia wysokich odszkodowań przypomni opiekunom „dzieci” że mają jakieś obowiązki. Przykład rodziców dosyć lekko traktujących pobicie koleżanki przez nieletnie przed szkołą na Chełmie w Gdańsku dowodzi, że rodzice nie zawsze rozumieją potrzebę wychowania swoich dzieci. Zasądzenie odszkodowań (jeśli Sąd Rodzinny i Nieletnich tego nie zrobi można założyć sprawę cywilną o pewnym wyniku, bo o dowody zadbała policja) może zadziałać również profilaktycznie, ostrzegawczo dla innych opiekunów nieletnich.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876