W Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyło się wręczenie prestiżowych nagród im. Jerzego Regulskiego. Świdnickie stowarzyszenie Miasto dla Rowerów otrzymało ją za wieloletnie badania natężenia ruchu rowerowego. Nagrodę wręczał Piotr Lorens, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów jest kontynuacją grupy nieformalnej, która pod nazwą Świdnicka Masa Krytyczna zaczęła aktywność w maju 2012r. Celem działań stowarzyszenia jest to aby jazda rowerem była jak najbardziej bezpieczna i komfortowa. W tym celu świdnickie stowarzyszenie od pięciu lat bada natężenie ruchu rowerowego w mieście. Badanie prowadzone są na przełomie maja i czerwca, w godzinach szczytów komunikacyjnych. Obejmowały one 17 punktów na mapie Świdnika. Wyniki służą później konkretnym propozycjom rozwoju lub modernizacji infrastruktury rowerowej, która wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osób niezmotoryzowanych. Wyniki oraz raporty z badań natężenia ruchu rowerowego, można oglądać na stronie Mapa infrastruktury rowerowej Lublina i okolic.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego, którą uhonorowano świdnickich działaczy rowerowych, została ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyznawana jest w czterech kategoriach: idei, realizacji dzieła, wiedzy i upowszechniania oraz aktywności obywatelskiej. Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów otrzymało nagrodę w kategorii wiedzy i upowszechniania.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876