loading...

W poniedziałek 24 sierpnia 2015 r akcje LW Bogdanka S.A. spady o 30 proc. Stało się tak po tym jak Enea wypowiedziała kopalni wieloletnią umowę o dostawy węgla. Większość udziałów w Enei ma Skarb Państwa, więc od razu powstały domniemania, że w jakiś sposób stoi za tym rząd.

Obarczanie rządu za decyzję zarządu Enei jest co najmniej nadinterpretacją. Faktem jest, że Bogdanka domagając się rynkowych cen węgla od Kompanii Węglowej – mającej wsparcie od państwa po protestach z początku roku – nie działa w politycznym interesie PO. Z drugiej strony PiS jest pierwszym, krytycznym strażnikiem, by mimo wszystko PO wspierała śląskie porozumienia i w jakimś sensie obecne nieracjonalne działania KW. W kontekście wyborów sytuacja jest patowa i przed wyborami nie należy spodziewać się rozstrzygnięcia.

Na lotnisku w Świdniku

Port Lotniczy Lublin powitał w czwartek 23 lipca półmilionowego pasażera. Okazała się nim pani Elżbieta Słonina, która liniami Wizz Air przyleciała do Lublina z lotniska Londyn Luton. Pasażerka od Portu Lotniczego Lublin otrzymała komplet trzech walizek, a linie lotnicze Wizz Air uhonorowały ją voucherem na przelot tam i z powrotem o wartości 500 zł.

- Cieszy nas rosnąca liczba podróżnych, korzystających z lubelskiego lotniska. Znaczną część tego ruchu obsługują linie Wizz Air, z którymi ściśle współpracujemy i analizujemy możliwości rozwoju kolejnych połączeń. Nowe trasy otwierane przez tego przewoźnika i uruchomienie bazy operacyjnej pokazuje, że nasze lotnisko ma duży potencjał mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Elektrociepłownia na paliwo ze śmieci miałaby stanąć przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie jako nowa część elektrociepłowni prowadzonej tu przez spółkę Megatem EC. Przeciwnicy budowy takiej instalacji zebrali jednak prawie 9 tys. podpisów. Józef Nowomiński, jeden z organizatorów akcji zbierania podpisów i zarazem przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary, do Ratusza zaniósł ich prawie 6,7 tys. Tego samego dnia do władz miasta trafiło jeszcze 2,2 tys. podpisów.

Przeciwnicy elektrociepłowni podnoszą argument niezgodności z obowiązującym planem zagospodarowania terenu. Według nich elektrociepłownia wykorzystująca śmieci to nie spalarnia śmieci, a odpady to nie paliwa niskoemisyjne.

Klamka zapadła i oświatowe zmiany zostaną wprowadzone w życie od września. Samorządowcom udało się dojść do porozumienia.

Pod koniec lipca wydawało się, że negocjowany od kilku miesięcy plan lokalnej reformy oświaty zostanie całkowicie porzucony, a relacje gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego bardzo się ochłodzą. Ostatecznie zarząd powiatu jeszcze raz przyjrzał się nowym ustaleniom i zgodził się na przejęcie liceum od miasta.

Do Liceum w Łęcznej obecnie uczęszcza 90 uczniów. Szkoła powstała w 1974 roku i od tamtego czasu wykształciła wielu uczniów. Wysoki poziom nauczania powodował, że szkoła zyskała renomę.

22 lipca związkowcy z LW Bogdanka S.A. manifestowali przed siedzibą zarządu firmy, domagając się głównie przedłużenia umów czasowych ludzi zatrudnionych w kopalni oraz utrzymania systemu premii na poziomie z 2014 roku. Otrzymali wtedy obietnicę spotkań zarządu z pracownikami oraz wyjaśnienia im aktualnej sytuacji kopalni.

Do końca lipca zarząd spółki zorganizował serię spotkań informacyjnych na wszystkich polach wydobywczych. Podczas spotkań omówiono założenia planu rzeczowo-finansowego w 2015 roku, scenariusz zatrudnienia w kopalni i spółkach zależnych. Prezes zarządu przedstawił na nich uwarunkowania rynkowe, które zmuszają firmę do ograniczenia produkcji do 8,5 mln ton z planowanych 9,5 mln ton, przy zdolnościach wydobycia sięgających już 11 mln ton.

W skorupie kuli ziemskiej tkwią olbrzymie zasoby węgla, których racjonalne wykorzystywanie może zapewnić ludzkości ciepło i energię elektryczną, przez setki lat.

W perspektywie średnioterminowej rosnące zapotrzebowanie na węgiel przez kraje rozwijające się i przyspieszonego rozwoju wpłynie, już z końcem tego roku na znaczną poprawę cenową węgla. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że Chiny przełamią dekoniunkturę rynku węgla i zwiększą już z końcem br. zapotrzebowanie na węgiel, a tym samym ożywią światowy rynek węgla. Ponadto obserwuje się wzrost konsumpcji węgla w Indiach, co przekłada się na zwiększony jego eksport. I tak w I kwartale br. Indie zwiększyły o 55% import węgla, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – tendencja utrzymuje się dalej. Przewiduje się, że w tym roku import węgla przez Indie wzrośnie o 60 mln t i wyniesie sumarycznie około 150 mln t. Dotyczyć to będzie głównie węgla energetycznego, gdyż około 2/3 krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną uzyskuje się z elektrowni węglowych. Indie za Chinami i USA zaliczane są do największych wytwórców energii elektrycznej w świecie. Jednakże w światowym rankingu zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca, Indie plasują się daleko za krajami wysoko uprzemysłowionymi, i wieloma krajami przyśpieszonego rozwoju.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Portrety polskich regionów 2015”. Według niego Lubelszczyzna to region rolniczy, o małej gęstości zaludnienia, którego liczba ludności w ciągu trzech ostatnich badanych lat zmniejszyła się o jeden procent.

Województwo lubelskie należy do czterech województw w kraju, gdzie ciągle większość ludzi żyje na wsi. Nic więc dziwnego, że w połączeniu z małą liczbą miast – zwłaszcza większych, nasze województwo zajmuje dopiero 14 miejsce w Polsce pod względem urbanizacji. Na jeden kilometr kw. przypada u nas 86 osób, podczas gdy średnia krajowa to 123 mieszkańców.

Koncern Engie (dawny GDF Suez) ogłosił 14 lipca, że nie będzie budował elektrowni w Starej Wsi koło Łęcznej. Wygrali ekolodzy, przegrał region i gmina Łęczna, stracili mieszkańcy.

Rozumiem wzburzenie górników – pracowali w rozwijającej się firmie, dostawali komunikaty o wzroście zatrudnienia i kolejnych tonach wydobywanego węgla, a tu nagle ograniczenie wydobycia, zwolnienia, cięcia zarobków! Każdy by się wkurzył. Powstaje tylko pytanie: kto naprawdę jest temu winien?

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876