MEN

  • Łęczyńska dyrektorka w radzie MEN

    Dorota Makara, dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej została członkiem 42-osobowej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych powołanej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

  • Niekonsekwencja władzy. Łęczyńscy radni apelują.

    Podczas sesji Rady Powiatu 27 lutego 2018 r. radni podjęli uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie finansowania oświaty ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat łęczyński, która zostanie przekazana MEN, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, a także parlamentarzystom z Lubelszczyzny.

    Radni wykazują w swoim stanowisku niespójność zaleceń różnych organów władzy państwowej i podkreślają, że w tej sytuacji oraz przy braku środków finansowych samorządu, stałe dokładanie do prowadzonych przez powiat szkół nie jest możliwe.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876