Rynek II zmienia się nie do poznania. Obskurny, połamany, nierówny plac ze stojącym na środku niebieskim barakiem zniknął na zawsze. Cięcia i to dosłownie dotknęły również drzewostanu, ale jak zapewnia ratusz, zieleni przy Rynku II nie zabraknie. Nasadzenia drzew zaplanowano w ostatnim etapie prac.
Trwająca rewitalizacja to jednak nie sam Rynek II. Prace obejmują szeroki zakres ulic m.in. Partyzanckiej, Kanałowej, Placu Kanałowego, Bożniczej, Północnej, 11-go Listopada, Spółdzielczej, Nowokościelnej i tzw. „Psiej Górki”, na których trwały przebudowy.
Praktycznie wszystkie drogi, parkingi i chodniki na Starym Mieście zostały już wykonane. Trwają jeszcze tylko roboty nawierzchniowe na Rynku II i roboty drogowe na ulicy łączącej Rynek I z Rynkiem II. Do wykonania został skwer pod kładką, montaż elementów małej architektury, montaż monitoringu miejskiego, wykonanie nasadzeń i zieleni. W kamienicy zakończyły się roboty budowlane – trwają przygotowania do wyposażenia centrum działań społecznych.
Ile zieleni?
W ramach rewitalizacji Starego Miasta zostanie nasadzonych 240 nowych drzew. Na samej płycie Rynku II zaplanowano zasadzenie 96 drzew – to 36 drzew więcej niż w pierwotnym projekcie. Pozostałe drzewa będą posadzone wzdłuż odnowionych ulic i przy parkingach, a także na skwerze pod kładką. Wśród gatunków zaplanowanych do zasadzenia są m.in. klon zwyczajny kulisty, robinia kulista, ambrowiec kulisty, wiśnia kulista, conica, katalpa, tuja.

BB