Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa surowiec na kilku obszarach górniczych np. w Puchaczowie, ale jednocześnie stara się o wydanie nowych koncesji, które pozwoliłyby firmie na wydobywanie węgla na nowych polach. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła właśnie decyzję środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, dzięki której kopalnia w Bogdance zdobyłaby prawdopodobnie koncesję na nowe pokłady węgla do wydobycia.

Decyzję wydaną w 2019 roku przez RDOŚ w Lublinie oprotestowało Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Decyzją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotychczasowa pozytywna decyzja środowiskowa, jaką kopalnia w Bogdance otrzymała dla obszarów Puchaczów V i Stręczyn jest już nieważna. Najważniejsi w Polsce urzędnicy od ochrony środowiska przyznali rację ekologom. GDOŚ wykazała, że wiele założeń inwestora dotyczących wpływu pracy kopalni na wody i bogactwo przyrodnicze Polesia nie zostało udowodnionych. Są zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wód podziemnych, ryzyko zanieczyszczeń rzeki Świnki.

Jak twierdzą w Towarzystwie dla Natury i Człowieka, wydobycie węgla najtańsza metodą „na zawał” powoduje powstawanie rozległych zapadlisk, gdzie grunt obniża się nawet o 5-6 metrów, zmieniając stosunki wodne, bieg strumieni, osuszając jedne tereny i zalewając wodą inne. Tymczasem Polesie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów Europy, a w szczególności znajdujące się tam podmokłe ekosystemy, które są niezwykle wrażliwe na każde wahania poziomu wód.

Co dalej? Urzędnicy z Lublina muszą jeszcze raz zająć się sprawą i wydać ponowną decyzję. Pozostaje też droga odwoławcza w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Łęczna 5 kwietnia 2022

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.