Oficjalna umowa o współpracy pomiędzy władzami powiatu łęczyńskiego a Górnikiem Łęczna S.A. i Górniczym Klubem Sportowym Górnik Łęczna została podpisana 18 maja 2017 r. Celem współdziałania jest realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej i innych sportach uprawianych przez uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Podpisania porozumienia dokonali Roman Cholewa starosta łęczyński, Dariusz Kowalski wicestarosta łęczyński, Artur Kapelko prezes Zarządu Górnika Łęczna S.A. oraz Krzysztof Kwiatkowski prezes Zarządu GKS Górnik Łęczna.

Podpisana umowa pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej o klasy sportowe. Zapewni to uczniom o wiele lepsze warunki sportowego rozwoju, możliwość kształtowania talentów i sportowych pasji. Ponadto umowa jest gwarantem profesjonalnego przygotowania sportowego uczniów. Powiat ma zagwarantować warunki do realizacji programu szkolenia sportowego opracowanego dla młodzieży w klasach sportowych. Natomiast kluby udzielą merytorycznej i organizacyjnej pomocy w zakresie edukacji, promocji czy spotkań z trenerami i zawodnikami.

Zdaniem starosty umowa stwarza możliwość pogodzenia procesu dydaktycznego z czynnym uprawianiem sportu. Ponadto daje szansę na pełne wykorzystanie istniejącej, miejscowej bazy sportowej. Według Artura Kapelko, prezesa Górnika Łęczna S.A. należy się cieszyć, że młodzież ma szansę łączenia edukacji, w tym edukacji profilowanej czyli zdobycia konkretnego zawodu z uprawianiem sportu. Gwarantuje to, że w przypadku gdy ktoś nie zostanie wyczynowym sportowcem, będzie miał konkretny fach w ręku.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876