Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej przedstawiło nowy cennik usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wzrost cen na szczęście nie jest bardzo duży i wyniesie dwa grosze za wodę i jeden grosz za ścieki. Jak twierdzi PGKiM rodzina zużywająca 10 m3 wody miesięcznie zapłaci co miesiąc rachunek większy o 33 grosze.

Na terenie miasta i gminy Łęczna z wodociągów korzysta około 98 proc. ludności, natomiast z kanalizacji ok. 90 proc. mieszkańców. Według PGKiM nowe stawki zagwarantują pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości świadczenia usług przez PGKiM oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji.

Po zmianach łączna cena wody i ścieków w gminie Łęczna będzie wynosiła 10,65 zł za m3. W porównaniu do innych miast widać, że ceny wody w Łęcznej wzrastają nieco wolniej niż u wielu sąsiadów. W okresie ostatnich ośmiu lat łączna cena wody i ścieków wzrosła w Łęcznej o blisko 32 proc. W innych miastach Lubelszczyzny wzrost ten oscylował w granicach 50 proc. (Lublin- 48 proc., Świdnik i Lubartów – 52 proc.). Pomimo to łączna cena wody i ścieków w Łęcznej jest ciągle wyższa niż w Lublinie czy Lubartowie. Więcej od mieszkańców Łęcznej płacą natomiast mieszkańcy Świdnika, Dęblina, Kraśnika. Na pozycję Łęcznej ma wpływ głównie wysoka cena za odprowadzanie ścieków, co jest spowodowane błędami przy budowie oczyszczalni w Łęcznej. Jej położenie powoduje konieczność pompowania ścieków na dużą wysokość, a znaczna część miasta ma kosztowny system kanalizacji podciśnieniowej.

W skali kraju Łęczna plasuje się na 417 miejscu, jeżeli chodzi o łączną cenę wody i ścieków, na 935 jednostek publikujących swoje dane.  

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876