Sebastian Jóźwik z klasy I.b Gimnazjum nr 1 w Łęcznej został wybrany do Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Sesja wyborcza odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Pierwszym etapem rekrutacji było przesłanie aplikacji do Kuratorium Oświaty w Lublinie przez maksymalnie trzech uczniów z zainteresowanych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej zgłoszono ich trzy: Sebastiana Jóźwika, Karoliny Krzewskiej i Natalii Paradowskiej. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła te zgłoszenia i troje uczniów tego gimnazjum znalazło się wśród najlepszych 50. kandydatów zaproszonych na sesję wyborczą, podczas której prezentowali się w krótkich wystąpieniach. Wymaganą do wejścia w skład Parlamentu liczbę głosów uzyskał Sebastian Jóźwik. Wybierali sami kandydaci w głosowaniu bezpośrednim, równym i tajnym.
Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego jest apolityczną organizacją młodzieżową, działającą przy Lubelskim Kuratorium Oświaty. W jego skład wchodzą najaktywniejsi uczniowie szkół z terenu województwa lubelskiego. Obecna kadencja nowo wybranego Parlamentu potrwa od września 2017 roku do sierpnia 2021 roku.
Kandydatów z Gimnazjum nr 1 przygotowywali nauczyciele Rafał Brzozowski i Małgorzata Zielińska.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876