4 grudnia to dzień świętej Barbary, patronki górników. Z tej okazji składamy wszystkim górnikom najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy w kopalni, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym. Szczęść Boże.

Zespół Gazety Regionalnej Pojezierze

Z okazji Barbórki jak co roku w Lubelskim Węglu Bogdanka w poniedziałek odbędzie się uroczyste spotkanie w cechowni w Bogdance. Program uroczystości:

Godz. 11.00 - wprowadzenie sztandaru LW Bogdanka

Godz. 11.05 - hymny: państwowy i górniczy (orkiestra górnicza)

Godz. 11.10 - przywitanie gości, jubilatów i załogi kopalni

Godz. 11.25 - wystąpienie prezesa Zarządu LW Bogdanka Krzysztofa Szlagi

Godz. 11.30 - wystąpienie przedstawiciela Zarządu Grupy Enea

Godz. 11.35 - krótkie wystąpienia gości - odczytanie listów gratulacyjnych dla kopalni

Godz.11.50 – dekoracja: medale złote, srebrne, brązowe "Za zasługi", odznaki honorowe „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej”, stopnie górnicze nadane przez ministerstwo, odznaczenia Centralnej Stacji Ratownictwa, honorowe kordziki górnicze ZZG, honorowe kordziki górnicze ZZ„Kadra”, honorowe kordziki górnicze NSZZ "Solidarnośd"

Godz. 13.00 - ceremonia wręczenia szpad górniczych

Godz. 13.45 - wyprowadzenie sztandaru, zaproszenie na obiad do stołówki górniczej  

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876