Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu otrzymała już wsparcie ze środków RPO województwa lubelskiego w kwocie ponad 2,5 mln zł. Kolejne 460 tysięcy złotych będzie ze środków budżetu państwa.

W lutym do gminy wpłynęła informacja o przyznaniu 540 tysięcy na dofinansowanie wkładu własnego gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc ta została przyznana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada wsparcie przedsięwzięć służących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. Aktualnie przygotowywana jest umowa do podpisania.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876