Na terenie Gminy Łęczna na działce należącej do Grupy Enea prowadzone były badania terenowe, z których dane posłużą już konkretnemu zaprojektowaniu elektrowni w Starej Wsi pod Łęczną.

Badania geotechniczne to jeden z etapów tzw. rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego przyszłego podłoża budowlanego, które pozwoli pozyskać niezbędne dane projektowe. Wcześniej, jesienią 2019 r. na tym samym obszarze wykonane zostały kompleksowe nieinwazyjne badania geofizyczne. Badania gruntów na działce w okolicach Starej Wsi będą kontynuowane w najbliższych miesiącach.

Wiercenia wykonuje się w celu ustalenia profilu przewiercanych warstw, ustalenia poziomów występowania wód gruntowych oraz miąższości warstw wodonośnych. Służą też badaniom makroskopowym gruntu oraz pobraniu prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych. Poprzez przeprowadzenie badań gruntu w laboratorium określa się parametry fizyczne pozwalające określić przydatność kruszywa do budowy nasypów, podsypek, zasypek według wymogów ujętych w specyfikacjach technicznych i obowiązujących normach. Dla celów konstrukcyjnych przeprowadza się również badanie agresywności wody względem konstrukcji betonowych oraz stalowych.

Na podstawie pozyskanych wyników, zarówno wcześniej wykonanych badań geofizycznych, jak również obecnie zakończonych badań geotechnicznych, zostanie sporządzona opinia geotechniczna.

Przypomnijmy. Elektrownię w Starej Wsi planuje wybudować spółka Enea, która w 2015 r. zakupiła kopalnię w Bogdance. Ma ona funkcjonować w technologii IGCC, czyli czystego węgla. Węgiel z Bogdanki nie będzie bezpośrednio spalany, jak to się odbywa w tradycyjnych elektrowniach, lecz ma być przerabiany na gaz syntezowy. Ten dopiero będzie zasilał blok gazowo-parowy, który ma wytwarzać prąd o mocy około 500 MW. Termin rozpoczęcia budowy nie jest jeszcze znany.

Łęczna 28 kwietnia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876