No i stało się. W Łęcznej oddano do użytku nowe ronda. Miało być lepiej i bezpieczniej, a zaczęły się zażarte dyskusje, jak prawidłowo po tychże rondach się poruszać. I tu okazało się, że ilu Łęczna ma kierowców, tyle też opinii na ten temat. By ostatecznie i jasno naświetlić te zasady, postanowiliśmy dokładnie sprawdzić przepisy oraz zweryfikować naszą opinię z wiedzą specjalisty w dziedzinie przepisów ruchu drogowego. 
Łęczyńskie ronda zostały oznaczone jedynie znakami: C-12 (nakaz jazdy okrężnej) i A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu). Nie zastosowano ani sygnalizacji świetlnej ani sygnalizacji poziomej. Dlatego też poruszając się po nich stosujemy się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Aby zapewnić bezpieczną jazdę należy pamiętać, że: 

wjeżdżając na rondo musimy zastosować się do znaku A-7 i ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie;

poruszając się po rondzie możemy wyprzedać – ta zasada dotyczy tylko i wyłącznie skrzyżowań o ruchu okrężnym o co najmniej dwóch pasach ruchu!

zmieniając pas ruchu podczas jazdy po rondzie musimy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na pasie ruchu, na który chcemy zjechać.

Warunkiem prawidłowego poruszania się po rondzie jest zajęcie właściwego pasa ruchu przed wjazdem na nie. I jeżeli znaki nie wskazują inaczej (a w Łęcznej nie wskazują!) to:

w prawo skręcamy wyłącznie z prawego skrajnego pasa, a zjeżdżając z ronda na zjeździe zajmujemy dowolny pas prawej jezdni (tak jak to przedstawia załączona grafika). Wjeżdżając na rondo w takiej sytuacji włączamy prawy kierunkowskaz.

jeżeli jedziemy prosto, to możemy wjechać na rondo z dwóch pasów ruchu bez używania kierunkowskazu, ale opuszczając rondo musimy zjechać z prawego skrajnego pasa sygnalizując ten zamiar kierunkowskazem. Wjeżdżający z lewego wewnętrznego pasa, przed zjazdem z ronda najpierw musi zmienić pas ruchu na zewnętrzny (oczywiście pamiętając żeby ustąpić pierwszeństwa pojazdom już poruszającym się pasem prawym - zewnętrznym) i dopiero wtedy wykonać manewr opuszczenia ronda, oczywiście sygnalizując to kierunkowskazem w prawo.

jeżeli zbliżamy się do ronda z zamiarem skrętu w lewo bądź zawrócenia, ustawiamy się wcześniej na pasie lewym (najbliższym wysepki) i pasem tym jedziemy dookoła aż do miejsca, w którym trzeba zmienić pas ruchu na zewnętrzny przed zjechaniem z ronda. Włączenie lewego kierunkowskazu nie jest w myśl przepisów obowiązkowe, ale jest zalecane po to, by jazda po rondzie była bardziej wyrazista.

ZAPAMIĘTAJ! Jeżeli poruszasz się po rondzie wewnętrznym (lewym) pasem to przed zjazdem z ronda należy najpierw zmienić pas na zewnętrzny (prawy) sygnalizując to kierunkowskazem i pamiętając przy tym o przepuszczeniu wszystkich pojazdów znajdujących się na pasie, który chcemy zająć. Dopiero po tym manewrze możemy opuścić rondo na najbliższym (właściwym) zjeździe!

Objaśnienia do załaczonej mapki
Pojazd A (pomarańczowy) prawidłowo przeprowadza manewr wjazdu i opuszczenia ronda z prawego pasa. 
Pojazd B (niebieski) przeprowadza manewr opuszczenia ronda – strzałka wyiksowana pokazuje nieprawidłowy manewr opuszczenia ronda – bez wcześniejszej zmiany pasa na prawy (zewnętrzny). Strzałka niewyiksowana pokazuje prawidłowy manewr opuszczenia ronda – kierowca B najpierw zmienia pas na prawy (oczywiście pamiętając, że najpierw przepuszcza wszystkie pojazdy znajdujące się na tym pasie), a następnie opuszcza rondo z prawego pasa.
Pojazd C (czerwony) prawidłowo zajmuje wewnętrzny pas, a następnie zmienia go zewnętrzny przed zjazdem z ronda i dopiero wtedy opuszcza skrzyżowanie.

Tomasz Pastuszak;

konsultacja: Lech Pocheć.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876