W niedzielę, 22 stycznia przy mogile powstańców w Klarowie, już po raz 17. odbyły się uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.

Mszę św. polową z okazji 154. rocznicy odprawił ks. kan. Andrzej Sulowski. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Milejowa oraz parafia Wniebowzięcia NMP w Milejowie wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej. Współorganizatorem było Starostwo Powiatu Łęczyńskiego, a pisemne podziękowanie uczestnikom i organizatorom przekazał wojewoda lubelski.

W uroczystościach czynny udział wzięły grupy rekonstrukcyjne: Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach im. Anatazego Miączyńskiego herbu Suche Komnaty, Gród Słowiański z Wólki Bieleckiej i II Pułk Strzelców Konnych. Rocznicowe obchody uświetniła też Milejowska Orkiestra Dęta, która wykonała koncert pieśni patriotycznych.

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego, głównie Królestwo Polskie i tereny dawnej Litwy. Trwało do jesieni 1864 roku, ale utworzone „państwo podziemne” funkcjonowało jeszcze w 1865 roku, a w kwietniu 1865 roku rozbito ostatni oddział partyzantów dowodzony przez kapelana powstania księdza Stanisława Brzóskę. Po upadku powstania Polaków dotknęły liczne represje w tym zniesienie autonomii Królestwa Polskiego, konfiskata majątków ziemian, a setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku. Gospodarczym i społecznym efektem powstania było zniesienie pańszczyzny i poddaństwa chłopów, co miało ich odciągnąć od popierania powstania.

154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego zgromadziła przy mogile powstańców w Klarowie (mogiła dwóch powstańców, którzy prawdopodobnie polegli w bitwie pod Zezulinem 20 października 1863 r.) władze powiatowe, gminne, nauczycieli, młodzież oraz wielu mieszkańców gminy Milejów, Michowa, Łęcznej i innych miejscowości. Na koniec obchodów organizatorzy zaprosili uczestników na gorący poczęstunek. Był barszcz, bigos, kiełbaski, kawa i herbata. (r)

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876