Nagroda Burmistrza Łęcznej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury „Łęczyński Odyniec Kultury” została przyznana Wacławowi Perzyńskiemu za całokształt jego działalności na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Ziemi Łęczyńskiej.

Wacław Perzyński jest kolejnym laureatem wywodzącym się z kręgów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej i Centrum Kultury w Łęcznej. W Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej działa nieprzerwanie od 1984 roku.

Jest jedną z osób, które w latach 1983-1984 doprowadziły do reaktywowania działalności tego stowarzyszenia. W latach 1984-1989, 1989-1994, 2007-2011 piastował w nim funkcję zastępcy prezesa, a w kolejnych latach członka zarządu. Jest wieloletnim opiekunem i społecznym kustoszem Izby Regionalnej. Pełni w niej systematyczne dyżury i prowadzi akcje gromadzenia eksponatów związanych z przeszłością Łęcznej i wspomaga organizację wystaw.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się dnia 26.05.2017 r.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876