Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna” został przyznany burmistrzowi Teodorowi Kosiarskiemu. Na sesji Rady 11 stycznia za przyznaniem tytułu burmistrzowi było 12 radnych, 5 się wstrzymało od głosu, 3 było przeciw. Wniosek o nadanie tytułu, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, podpisał 16 grudnia 2016 roku prezes stowarzyszenia, a zarazem dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej – Eugeniusz Misiewicz.

Na tej samej sesji tytuły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna” przyznano  Romualdowi Stanisławowi Dylewskiemu i pośmiertnie Wojciechowi Bruno Wieczorkowi. Pierwszy z nich jest znanym i cenionym w kraju i na świecie architektem urbanistą, który m.in. jest projektantem planu regionalnego Lubelskiego Zagłębia Węglowego i planu ogólnego Łęcznej. Wojciech Wieczorek był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika "Więź" i ambasadorem RP. Był orędownikiem Łęcznej, działał w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876