Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przesłuchała kandydatów, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w wyborach na prezesa spółki, ale nie poparła żadnej kandydatury. Zdecydowano o rozpoczęciu kolejnego naboru.

Komunikat spółki stwierdza: Rada Nadzorcza postanawia zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu wszczęte w dniu 16 lutego 2018 r. bez wyłaniania najlepszego kandydata na to stanowisko i bez powoływania Prezesa Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu ponownie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Na stronie kopalni można znaleźć szczegóły nowego konkursu oraz załączniki wymagane w postępowaniu - do pobrania na stronie.

Łęczna 9 marca

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876