W niektórych miejscowościach gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów prowadzona będzie inwentaryzacja i ocena odporności obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej na wpływy eksploatacji węgla.

Na terenie gminy Cyców dotyczy to Janowicy, Stefanowa, Malinówki, Głębokiego, Podgłębokiego, Barek i Nowego Stręczyna. Na terenie gminy Puchaczów inwentaryzacja obejmie następujące wsie: Bogdanka I i II, Bogdanka Gaj, Nadrybie Wieś, Nadrybie Ukazowe, Albertów I i II oraz Wesołówka.

Analizę na zlecenie LW Bogdanki w granicach terenów górniczych „Puchaczów V”, „Stręczyn” i „Ludwin” wykonają pracownicy stowarzyszenia naukowego im. Stanisława Staszica w Krakowie. W tym celu prowadzić będą wywiady z właścicielem lub użytkownikiem obiektu (w celu uzyskania informacji o konstrukcji danego obiektu budowlanego) oraz oględziny, z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i pomiarów, niezbędnych do wyznaczenia odporności obiektu.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Dziale Szkód Górniczych LW „Bogdanka” tel. 81 462-56-71, 81 462-50-71 lub 81 461-40-71.

Łęczna 6 marca

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876