Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 19 września b.r. podpisał list intencyjny z gminą Łęczna oraz Fundacją Krajobrazy, w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy z zakresu architektury krajobrazu, edukacji i zaangażowania społecznego pn. „Program Estetyka dla Miasta Łęczna”. Ten autorski projekt Fundacji Krajobrazy ma na celu stworzenie unikalnego planu dla Łęcznej, zawierającego rekomendacje dotyczące zagospodarowania terenów zielonych w mieście, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu opinii mieszkańców, ekspertów i samorządowców.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony będzie cykl prezentacji i warsztatów dla mieszkańców Łęcznej, w zakresie wiedzy związanej z terenami zielonymi. Całość działań ma mieć wpływ na jakość przestrzeni, a w późniejszym etapie również przejęcie przez społeczeństwo części odpowiedzialności za jej tworzenie, ale również za ochronę.

„Program Estetyka dla Miasta Łęczna” ma za zadanie wspomagać edukacyjnie jednostki samorządowe i zwiększyć zaangażowanie mieszkańców. - Jest on skierowany do mieszkańców, administracji, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich – tłumaczą przedstawiciele Fundacji.

Dodatkowo, w ramach zadania, zakłada się: przeprowadzenie analiz i przygotowanie raportu dotyczącego zapotrzebowania mieszkańców na działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, pozyskanie liderów promujących projekt, opracowanie harmonogramu i rodzaju spotkań dla mieszkańców oraz przeprowadzenie części merytoryczno – warsztatowej w formie prelekcji prowadzonych przez ekspertów z danych dziedzin, panelu dyskusyjnego, warsztatów oraz spaceru.

- Z ogromną niecierpliwością oczekujemy wyników szerokich konsultacji, angażujących zarówno ekspertów, jak i mieszkańców Łęcznej, w tym reprezentantów lokalnych organizacji społecznych, które wskażą kierunek naszemu miastu oraz będą cennym drogowskazem przy planowaniu terenów zielonych, skwerów publicznych czy innych obszarów dedykowanych rekreacji. Tego typu program realizowany w mieście powiatowym to rzadkość, dlatego cieszy nas możliwość stania się przykładem dla innych małych i średnich miejscowości. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, do zgłaszania uwag i pomysłów. Program jest doskonałym uzupełnieniem realizowanej w ostatnich miesiącach rewitalizacji oraz wprowadzonego „zielonego budżetu”. Mieszkańcy mają głos i mogą zazieleniać Łęczną – powiedział Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.

Równolegle z „programem estetyka” Bogdanka wraz z Fundacją realizują dwa działania edukacyjne dla mieszkańców powiatu. Pierwszy z nich pn.: „Duże drzewa dla Powiatu Łęczyńskiego” ma na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie roli terenów z zielenią w ekosystemie. Wśród działań wymienić można konkurs dla szkół.: „Przyjazna przestrzeń – posadźmy duże drzewo przy szkole” oraz pakiet szkoleń skierowany do przedstawicieli samorządów, branżystów dziedzin budowlanych i architektury krajobrazu. Oprócz zajęć edukacyjnych projekt zakłada praktyczne wdrożenie w postaci wykonania nasadzeń dwóch dużych (ok. 10-15 m) drzew – jednego w Łęcznej i jednego w szkole, która zwycięży w konkursie.

Współpracę pomiędzy LW Bogdanka a Fundacją Krajobrazy zwieńczy instalacja „Podwórko Nadrybia”. W Lublinie, Łęcznej, Świdniku i innych miejscach pojawi się mobilny parklet, stanowiący promocję ścieżki edukacyjnej w Nadrybiu, którą kopalnia stworzyła w ramach współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w 2015 r.

- Z dumą zaprezentowaliśmy plan współpracy z Fundacją Krajobrazy, której bezpośrednimi beneficjentami będą osoby bliskie Spółce – mieszkańcy Łęcznej i całego regionu. Bogdanka konsekwentnie realizuje swoją strategię społecznej odpowiedzialności i buduje wspólną wartość poprzez edukowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, sama dbając o to, by prowadzona działalność wydobywcza w najmniejszym możliwym stopniu negatywnie wpływała na środowisko naturalne. Inwestujemy nie tylko w technologie pozwalające na korzystanie z najcieńszych pokładów węgla bez marnotrawienia zasobów naturalnych, jak i w działania prośrodowiskowe. Zapraszamy mieszkańców na wspólne sadzenie dużych drzew i na dyskusję o ich roli w środowisku – dodał Adam Partyka, zastępca prezesa Zarządu w LW Bogdanka.

Wszystkie realizowane działania wpisane są w Strategię CSR LW Bogdanka na lata 2018-2021, w myśl której Spółka LW Bogdanka inwestuje w działania z zakresu ochrony środowiska, w tym związane z promowaniem zrównoważonego rozwoju w najbliższym otoczeniu kopalni, z proaktywnym angażowaniem społeczności lokalnej.

Łęczna 20 września 2019

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876