Zarząd LW Bogdanka podał do wiadomości, że 29 września 2020 roku przyjął zaktualizowane założenia produkcyjne na 2020 rok. Dotychczas spółka zakładała produkcję węgla w 2020 roku na poziomie około 8,2 mln ton, a zaktualizowany cel produkcyjny na 2020 rok to około 7,4 mln ton węgla- poinformowała LW Bogdanka.

LW Bogdanka informuje w komunikacie, że wpływ na działalność spółki w I półroczu 2020 roku miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. W I kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim - ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych – można przeczytać w komunikacie.

To, w połączeniu z niedoborami kadrowymi, wynikającymi z rosnącej w regionie liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością izolowania pracowników mających kontakt osobami chorymi, ale również i tzw. drugiego kręgu powodują, że spółka aktualizuje cel produkcyjny na 2020 r., przyjmując go na poziomie ok. 7,4 mln ton.

Jednocześnie wskazane powyżej problemy spółka uznała za przejściowe, w związku z czym podtrzymała przyjęte w ogłoszonej w dniu 9 lutego 2017 r. strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) założenia produkcyjne na kolejne lata przewidujące średnioroczną produkcję w latach 2021-2025 na poziomie ok. 9,3 mln ton i 2026-2030 na poziomie ok. 9,1 mln ton.

 

Łęczna 07 października 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876