Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Lubelskiego Węgla Bogdanka w 2020 roku wyniósł zaledwie 66,5 mln zł wobec 308,7 mln zł przed rokiem. Przychody wyniosły w tym czasie 1.822,1 mln zł wobec 2.157,9 mln zł rok wcześniej – podała spółka w komunikacie.

LW Bogdanka przedstawiła wstępne wyniki finansowe za 2020 r. Były one w zasadniczych elementach zdecydowanie gorsze niż przed rokiem. W całym roku skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł, zysk EBITDA 461,96 mln zł, a zysk netto 66,51 mln zł. W 2020 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 7,61 mln ton, a sprzedaż 7,67 mln ton. W komunikacie dodano, że wpływ na wyniki spółki w czwartym kwartale miało rozliczenie dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dla porównania w 2019 r. przychody wyniosły 2,16 mld zł, zysk EBITDA 767,6 mln zł, a zysk netto 308,7 mln zł. W 2019 r. produkcja węgla wyniosła 9,45 mln ton, a sprzedaż 9,36 mln ton. Na koniec 2019 r. udział Bogdanki w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 20,8 proc. i 26,8 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. LW Bogdanka należy do grupy kapitałowej Enei, posiadającej 66 procent akcji. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2020 rok.

Łęczna 24 stycznia 2021

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876