Bogdanka nie myśli zwalniać tempa, dostosowywać się do złej koniunktury i przedstawia strategię rozwoju na kolejne 8 lat. Podwojenie zasobów węgla, prace nad nową czystą elektrownią oraz zwiększenie wydobycia do 9,2 miliona ton rocznie – oto podstawowe założenia strategii rozwoju LW Bogdanka do 2025 roku, z możliwością wydłużenia do 2030. Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka przedstawił strategię rozwoju kopalni 10 lutego na konferencji prasowej w Warszawie.

Przewidujemy stały wzrost produkcji węgla do poziomu 9,2 miliona ton rocznie – mówił Krzysztof Szlaga. Docelowo 75 proc. fedrowanego w lubelskiej kopalni węgla będzie konsumowane przez macierzystą Grupę Enea, szczególnie przez elektrownie Koziniec i Połaniec. Ta ostatnia niebawem może stać się bowiem własnością energetycznego potentata z Wielkopolski, właściciela Bogdanki.

W związku z ambitnymi planami wydobycia w Bogdance, w tym roku, po raz pierwszy od lat, kopalnia nie będzie zwalniać ludzi, a wręcz odwrotnie. – Planujemy powolne zwiększanie zatrudnienia. Nie będą to wielkie liczby. Ludzi będziemy przede wszystkim rekrutować z firm zewnętrznych, które już dla nas pracują – mówił prezes Szlaga.Strategia LW Bogdanki opiera się na synergii, która wzmocni pozycję Bogdanki i Enei – powiedział na warszawskiej konferencji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jesteśmy w procesie pewnej restrukturyzacji w sektorze węgla kamiennego. Ale też nie zapominamy - i co jest ważne - o tym, o czym mówiliśmy w zeszłym roku (...), że będziemy budować konstrukcje biznesowe i strategie przyszłościowe dla sektora węgla kamiennego, z zaakcentowaniem synergii energetyczno-górniczej" – podkreślał wiceminister, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. - Grupa Enea dzisiaj ma już wydobycie na wszystko, co właściwie powinna mieć spółka energetyczna. A Bogdanka ma swoją wizję i to jest wizja, która została przygotowana i zbudowana przez zarząd w roli ekspertów, (...) w spokoju, w społecznym dialogu – powiedział.

Prezes Enea SA i przewodniczący rady nadzorczej LW Bogdanka Mirosław Kowalik ocenił, że strategia Bogdanki wkomponowuje się w budowę strategii Grupy i cele strategiczne, jakie Grupa chce osiągnąć. Ona jest komplementarna. (...) Budujemy innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny, czyli będziemy mieli bezpieczne paliwo w Grupie. Nasi klienci nie będą się martwili o to, że zabraknie energii – mówił.

Lubelski Węgiel Bogdanka odpowiada dzisiaj za 16 proc. produkcji węgla w Polsce i chce swoją pozycję umocnić. Dlatego dla Bogdanki jednym z celów strategicznych jest uruchomienie złoża Ostrów. Na to pójdzie spora część z 3,7 miliarda złotych z nakładców inwestycyjnych zaplanowanych do 2025 roku. – W perspektywie 2025 – 2030 planujemy uruchomić nowy szyb w złożu Ostrów. Koszt jego budowy to kolejne 1,2-1,3 mld. złotych. W tym roku wystąpimy o koncesję wydobywczą na ten obszar, co pozwoli na podwojenie zasobów wydobywczych do 450 mln ton. Zagwarantuje to kopalni żywotność na najbliższe 50 lat – stwierdził prezes Szlaga. Kopalnia nie zaprzestanie też oczywiście starań o sporne z PD Co złoża K-6, K-7.

Krzysztof Szlaga przypomniał też, że ogłoszona przez Bogdankę strategia to uszczegółowienie kluczowych celów dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea, przedstawionych w strategii Grupy Enea, opublikowanej w październiku 2016 r. - Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych w naszej branży, przedstawiliśmy zarówno scenariusz bazowy, zakładający wydobycie na poziomie średnio ok. 8,5 mln ton rocznie w latach 2017-2025, jak i scenariusz elastycznego rozwoju, zakładający średnioroczną produkcję w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Analiza otoczenia rynkowego skłania nas do realizacji scenariusza elastycznego rozwoju - powiedział Szlaga.

Mirosław Kowalik, prezes koncernu Enea, mówił także o ministerialnych pomysłach budowy w Bogdance bloków do zgazowania węgla i nowej elektrowni gazowo-parowej. – Już pracujemy na studium wykonalności tego projektu. Efekty będą znane za kilka miesięcy. Koszt przedsięwzięcia będzie zależeć od technologii jaką zastosujemy w odniesieniu do surowca wydobywanego w Bogdance – powiedział. Węgiel z Bogdanki był badany w japońskiej instalacji do zgazowania węgla. Wszytko wskazuje na to, że taka elektrownia ma szanse na powstanie w Bogdance.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876