29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w trybie pozakonkursowym projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów” o długości blisko 35 km. Dzięki temu łącząca kilka gmin powiatu lubartowskiego i przebiegająca przez Lubartów droga doczeka się nareszcie remontu.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania przez Województwo Lubelskie i umieszczony w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, będącym załącznikiem nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Całkowity koszt przebudowy blisko 35 km drogi ma wynieść zgodnie z kosztorysem 224 mln zł. Większość środków, bo ponad 190 mln zł, miałaby pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozbudowa drogi nr 815 powinna rozpocząć się już w 2017r.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876