Cztery związki zawodowe ze szpitala wojewódzkiego przy ul. Kraśnickiej w Lublinie złożyły w piątek pismo do dyrekcji z żądaniami. Pismo, które podpisali m.in. przedstawiciele pielęgniarek i lekarzy informuje o wejściu w spór zbiorowy.

Dokument zawiera żądania pracowników szpitala, które dotyczą głównie podwyżki wynagrodzeń i sposobu organizacji pracy. Termin negocjacji wyznaczono na 27 grudnia. Jeśli do 3 stycznia dyrekcja nie spełni żądań, jeśli nie dojdzie do żadnego porozumienia, to związkowcy zorganizują referendum i w nim podejmą decyzję o formie protestu.

Równolegle w szpitalu przy Kraśnickiej trwa akcja wypowiadania klauzul opt - out przez lekarzy. Oznacza to rezygnację z godzin nadliczbowych i może spowodować problemy z obsadą dyżurów. Do tej pory w szpitalu wojewódzkim około 90 osób zdecydowało się na pracę tylko w wymiarze zgodnym z kodeksem pracy.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876