Zbigniew Ziobro odwołał całe kierownictwo Sądu Okręgowego w Lublinie. Z funkcją musiał się też pożegnać prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Decyzje przyszły faksem, bez uzasadnienia.

Najpierw przyszła informacja o odwołaniu prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie – sędziego Jerzego Rodzika. Później faks o odwołaniu wiceprezesa, sędziego Przemysława Grochowskiego. Trzeci faks informował o powołaniu sędziego Krzysztofa Niezgody na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Ze stanowiskiem pożegnał się również prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, sędzia Wojciech Wolski. Na to stanowisko powołano sędzię Edytę Birut z Sądu Rejonowego w Lubartowie. Faksem. Dzień wcześniej minister Ziobro odwołał sędziego Piotra Morelowskiego ze stanowiska wiceprezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zbigniew Ziobro korzysta z uprawnień nadanych mu znowelizowaną ustawą o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z jej zapisami szef resortu sprawiedliwości może bez uzasadnienia odwoływać prezesów i wiceprezesów sądów do lutego 2018 r.

W reakcji na działania ministra w Sądzie Okręgowym w Lublinie zwołano specjalne zebranie. Odbędzie się dzisiaj, w środę 20 grudnia, na wniosek samych sędziów.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876