Katolicki Uniwersytet Lubelski, jako pierwsza lubelska uczelnia, rozpoczął tegoroczną rekrutację kandydatów na studia. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nabór nowych studentów zacznie w poniedziałek. Rekrutacje w pozostałych lubelskich szkołach wyższych ruszą w maju.

Maturzyści zainteresowani studiowaniem na KUL w uczelnianym systemie rekrutacyjnym mogą się rejestrować do 9 lipca. Nabór kandydatów na studia drugiego stopnia potrwa natomiast od 25 kwietnia do 16 lipca. W ofercie KUL jest ponad 40 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, filozoficznych i ścisłych. W tym roku będą cztery nowości. Pierwszy raz przyszli studenci będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie z lingwistyki stosowanej. Nowe kierunki na studiach magisterskich to: ekonomia społeczna i praca socjalna, retoryka stosowana oraz biotechnologia w języku angielskim.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nabór studentów rozpocznie jutro, 16 kwietnia. Internetowa rejestracja kandydatów potrwa do 6 lipca. Nieco krócej, bo do 25 czerwca będzie się można rejestrować na kierunki studiów na Wydziale Artystycznym oraz na logopedię z audiologią na Wydziale Humanistycznym, na których obowiązują egzaminy wstępne.

Chętni do studiowania na UMCS mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. W ofercie znajdą się dwie nowe propozycje dla kandydatów na studia drugiego stopnia. Chodzi o edukację i terapię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz komunikację międzykulturową w edukacji na rynku pracy na Wydziale Humanistycznym.

Pozostałe uczelnie z Lublina nabory rozpoczną dopiero w maju. Najwięcej nowości oferuje Uniwersytet Przyrodniczy. W tegorocznej propozycji programowej są trzy nowe kierunki: biokosmetologia, medycyna roślin oraz aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowalna.

Politechnika Lubelska zamierza uruchomić studia z inżynierii logistyki oraz robotyzacji procesów wytwórczych. Uniwersytet Medyczny wprowadza jedynie biomedycynę drugiego stopnia, czyli stwarza możliwość kontynuacji kształcenia dla pierwszych absolwentów studiów licencjackich na tym kierunku.

 

Łęczna 16 kwietnia

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876