„Bezpieczna Jazda 60+” – pod takim hasłem odbędzie się akcja zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie wspólnie z WORD w Lublinie i Polskim Związkiem Motorowym. Celem szkolenia jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego kierowców powyżej 60 roku życia.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie i Polskim Związkiem Motorowym organizują szkolenie „Bezpieczna Jazda 60+”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od lipca do października 2018 roku na terenie WORD w Lublinie. Celem szkolenia jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród kierowców powyżej 60 roku życia, zapoznanie z obowiązującymi zmianami w przepisach ruchu drogowego. Kursanci będą też mogli doskonalić technikę jazdy w symulowanych sytuacjach w bezpiecznych warunkach oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy wezmą udział w wykładach dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym. Eksperci z zakresu ruchu drogowego przekażą informacje na temat zasad postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przypomnieć sobie aktualne przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny, który oprócz wiedzy teoretycznej zachęci uczestników do ćwiczeń praktycznych w udzielaniu pomocy poszkodowanym i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia. Instruktorzy techniki jazdy z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin przeprowadzą zajęcia praktyczne z zakresu kierowania pojazdem w trudnych warunkach drogowych.

Zapisy na szkolenie będzie prowadził WORD w Lublinie. Formą zgłoszenia się na szkolenie będzie wypełnienie i przesłanie „Formularza zgłoszeniowego” na adres e-mail, faksem lub osobiście. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne będą na stronie internetowej jak również w biurze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie.

Bardzo ciekawa inicjatywa.

 

Łęczna 21 czerwca

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876