3 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę komendanta jednostki – insp. Grzegorza Hołub. Obowiązki pełniącego szeryfa policji w Świdniku powierzono I zastępcy – podinsp. Sławomirowi Kwiatkowskiemu.

W uroczystości udział wzięli zastępca komendanta wojewódzkiego w Lublinie insp. Mariusz Siegieda, kadra kierownicza jednostki, pracownicy mundurowi oraz cywilni, jak również zaproszeni goście, tj. przedstawiciele samorządu, straży pożarnej i prokuratury.

Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkaz personalny komendanta wojewódzkiego o zwolnieniu ze służby insp. Grzegorza Hołub, a następnie nastąpiło pożegnanie ze sztandarem. Odczytano również rozkaz personalny komendanta wojewódzkiego o powierzeniu obowiązków w Świdniku podinsp. Sławomirowi Kwiatkowskiemu.

Insp. Mariusz Siegieda oraz zaproszeni goście dziękowali insp. Grzegorzowi Hołub za blisko trzy dekady pracy w szeregach policji. Wszyscy podkreślali, że powierzone mu obowiązki wykonywał wzorowo i profesjonalnie, osobiście angażował się w codzienne zadania i nowe wyzwania, wykazywał się doświadczeniem, zrozumieniem oraz szacunkiem do podwładnych. Na zakończenie uroczystości głos zabrał insp. Grzegorz Hołub.

Łęczna 8 lutego 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876