Do 29 września mogą się zgłaszać sześcioosobowe drużyny pragnące wziąć udział w konkursie „Linteriada 1.0”. Na zwycięzców czeka nagroda w postaci tygodniowego pobytu w górach.

15 września firma PRG Linter S.A. podpisała umowę o współpracy z powiatem łęczyńskim przy udziale Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Jej efektem jest konkurs „Linteriada 1.0” skierowany do uczniów klas czwartych o profilu górniczym i politechnicznym. Jego uczestnicy mają szansę sięgnąć po nagrodę w postaci tygodniowego pobytu w górach w ośrodku firmy.

Praca górników to praca zespołowa, dlatego organizatorzy konkursu chcą promować współzawodnictwo w grupach. Konkurs ma rozwijać współpracę i stosunki interpersonalne wśród młodzieży, a także kształtować zdrową rywalizację pomiędzy uczniami.

Do udziału w Linteriadzie mogą się zgłaszać sześcioosobowe zespoły. Zgłoszenia drużyn trwają do 29 września w sekretariacie ZSG. Koordynatorem konkursu ze strony szkoły jest Ewa Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych, natomiast ze strony spółki Linter Andrzej Fedurek, dyrektor ds. technicznych.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876