LW BOGDANKA S.A otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. To kluczowy krok w realizacji strategii spółki, która zakłada podwojenie zasobów operatywnych węgla do 2025 roku.

Po rozszerzeniu zasobów pola „Bogdanka” o kolejne ok. 33 mln ton, zasoby kopalni zwiększą się do ok. 446 mln ton, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 lat obecnie).

Eksploatacja złoża Ostrów planowana jest dwuetapowo. W pierwszej fazie będzie ona prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany zaplanowano około 2020 roku. W drugiej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa nowych a niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łącznie szacuje się, że niezbędne nakłady związane z budową infrastruktury wyniosą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża Ostrów planowane jest ok. 2032 roku.

  • Pozyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „Ostrów” to bardzo ważny krok w realizacji zapowiadanego w naszej Strategii planu podwojenia zasobów operatywnych Spółki – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A. - Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni, a co za tym idzie - zapewnienia stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników. To także podstawa dla utrzymania pozycji Bogdanki jako jednej z najważniejszych firm w regionie, przyczyniającej się do rozwoju Lubelszczyzny. Zwiększenie bazy zasobów oznacza także zapewnienie stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea, której jesteśmy częścią – dodał Krzysztof Szlaga.

Należy podkreślić, że otrzymanie koncesji na pole „Ostrów” nie oznacza rezygnacji z innych terenów wydobywczych. Spółka nadal rozważa złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876