Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał spółce Lubelski Węgiel Bogdanka ujawnienie wysokości wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Wcześniej takie samo postanowienie  sąd wydał w sprawie spółki PGE Dystrybucja. W obu przypadkach domagała się tego lubelska Fundacja Wolności.

Działacze fundacji o udostępnienie informacji o wysokości zarobków w spółkach zwrócili się najpierw do ich zarządów. Obie spółki tłumaczyły, że nie są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. W obu przypadkach sąd podzielił jednak zdanie fundacji.

Bogdanka musi odpowiedzieć na wniosek Fundacji Wolności w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z pisemnym uzasadnieniem, chyba, że złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak zrobiła właśnie spółka PGE Dystrybucja.

Fundacja czeka na orzeczenie NSA, a tej chwili znane są jedynie zarobki dwóch wiceprezesów PGE Dystrybucja – Andrzeja Pruszkowskiego i Jana Frani. Obaj są radnymi sejmiku województwa lubelskiego z PiS i mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Wynika z nich, że ich miesięczne wynagrodzenie w państwowej spółce PGE Dystrybucja to 40 tys. zł.

Dzięki konsekwentnym działaniom fundacji od 2014 r. wykazy zawieranych umów publikują Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Lublin. Fundacji udało się również wyegzekwować upublicznienie zestawień wydatków ze służbowych kart urzędników oraz wysokości nagród w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Jesienią w internecie ma pojawić się też rejestr umów zawieranych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do transparentności działań organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście. Sprawy, którymi się zajmuje fundacja dotyczą na przykład transparentności działania organów władzy lokalnej, mają też przeciwdziałać korupcji, konfliktom interesów w sektorze publicznym, nieprawidłowościom i działaniom niezgodnym z prawem w sektorze publicznym – piszą na swojej stronie członkowie fundacji.

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876