Radni gminy Cyców podjęli uchwałę w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów wydobywania węgla kamiennego z terenu gminy Cyców, przez PD Co Sp. z o.o. 4 stycznia Wiesław Pikuła, wójt gminy zarządził konsultacje społeczne w formie ankiet z mieszkańcami gminy Cyców na temat tej uchwały.

Radni uchwalili, że „Działając w interesie mieszkańców Gminy Cyców, podzielając ich obawy, w duchu solidarności Rada Gminy Cyców stanowczo sprzeciwia się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Lublin K-6-7” na terenie Cyców, przez PD Co Sp. z o.o.”.

W uzasadnieniu do uchwały napisano m.in. „Mając na uwadze kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego należy zaznaczyć, że jedna z funkcjonujących kopalni węgla kamiennego, tj. LW „Bogdanka” uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja węgla kamiennego w projektowanym obszarze górniczym obejmującym złoże Lublin K-6-7 i złoże K-3”. Prowadzenie planowanej eksploatacji złoża „Lublin K-6-7” przez tę kopalnię jest możliwe przy wykorzystaniu jej istniejącej infrastruktury techniczno- technologicznej. Użycie istniejącej infrastruktury przy eksploatacji złoża „Lublin K-6-7”, które stanowi naturalne przedłużenie struktury złożowej zagospodarowanego złoża Bogdanka posiada istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Naturalne ukształtowanie cieków wodnych w Polsce jest z południa na północ. Złoże „Lublin K-6-7” powinno być wydobywane od północy, wtedy naturalnymi ciekami będzie można odprowadzić wodę z terenów, na których wystąpi osiadanie gruntu w wyniku wydobycia węgla. Może to nastąpić przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wybudowanej przez LW „Bogdanka”.

Największy procent złoża „Lublin K-6-7”, z którego PD Co Sp. z o.o. planuje wydobycie, znajduje się na terenie gminy Cyców. Dlatego dziwi fakt, że PD Co Sp. z o.o. zamierza budować kopalnię w sąsiedniej gminie Siedliszcze, a wydobycie będzie się odbywać w gminie Cyców, gdzie powstaną ogromne szkody górnicze. Jest to próba narzucenia bez konsultacji ze społeczeństwem i władzami gminy swoich rozwiązań, niekorzystnych dla środowiska naturalnego i finansów gminy”.

W gminie dobrze wiedzą, że wydobywanie węgla wiąże się ze szkodami górniczymi, z wyłączeniem pewnych terenów z zabudowy. Wiedzą też, że eksploatacja złoża wiąże się również z szeregiem korzyści dla gminy i jej mieszkańców. Tak jest w pobliskim Puchaczowie. Są wpływy z podatku od nieruchomości i środków transportowych, partycypowanie gminy we wpływach z opłaty eksploatacyjnej, partycypowanie gminy we wpływach z podatku dochodowego, partycypowanie gminy we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska. Takie dochody do lokalnego budżetu, w sposób zasadniczy mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy gminy, zaktywizować budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturalne oraz przyczynić się do wzrostu stopy życiowej jej mieszkańców. Tak jednak będzie tylko w przypadku gdy w gminie powstanie kopalniana infrastruktura naziemna a nie tylko drążone pod ziemią korytarze.

- W Rejowcu ma być zakład wzbogacania, w Siedliszczu kopalnia, a w Cycowie tylko wydobycie i szkody. Nie możemy zablokować tych projektów ale na pewno będziemy walczyć o takie wykorzystanie tego surowca aby z tego wydobycia były też korzyści dla gminy – mówi wójt Pikuła. - Tymczasem przedstawiciele PD Co nas oszukali. Przyjeżdżali i wprost mówili, że wybudują kopalnię na terenie gm Cyców. Nawet kazali nam szukać terenu na budowę powierzchniowej części kopalni. Dla mnie dzisiaj to są ludzie niewiarygodni. Bo ostatecznie w Rejowcu ma być zakład wzbogacania, w Siedliszczu kopalnia, a w Cycowie tylko wydobycie i szkody – dodaje wójt.

Co niebagatelne gmina przygotowała tereny budowlane w rejonach gdzie nie będzie szkód górniczych. Zgodnie z założeniami wydobycia przez LW Bogdanka. - Jeśli teraz wejdzie na nasz teren PD Co to budowa potrwa dobrych kilka lat – mówi wójt. Do tego oni nie mają gotowych planów. Czy mamy wstrzymać rozwój gminy, aż oni się do wszystkiego przygotują – pyta wójt.

I dodaje. - Bogdanka ma wszystko gotowe, nawet wstępny plan odwodnienia.

W gminie jest determinacja do walki o dobro Cycowa i jego mieszkańców. Uchwałę radnych przekażą prezydentowi, marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu RP, premierowi, posłom i senatorom RP z terenu województwa lubelskiego, ministerstwu skarbu, ministerstwu środowiska, ministerstwu energii, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Lublinie, oraz PD Co Sp. z o.o.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876