XLVI-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 14:00.

W porządku obrad między innymi:

Wręczenie nagród laureatom XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Łęczna w 2017 roku.

Informacja z działalności Spółki z o.o. Wirtualne Powiaty III za 2017 rok i sprawy bieżące Spółki.

Podjęcie uchwał w sprawie:

Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łęczna;

Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Łęczna;

Udzielenia pomocy finansowej powiatowi łęczyńskiemu;

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026;

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.

Wstęp wolny.

 

Łęczna 29 maja

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876